Θέλουμε να οικοδομούμε έναν ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς εργασιακό περιβάλλον όπου ο καθένας μας μπορεί να είναι ο καλύτερος και αληθινός εαυτός του, έτσι ώστε μαζί να μπορούμε να ανακαλύπτουμε περισσότερα, να φτάνουμε σε κοινότητες που δεν εξυπηρετούνται και να επαναπροσδιορίζουμε την ιατρική πρακτική. Μάθετε περισσότερα για τις δεσμεύσεις μας σχετικά με τη διαφορετικότητα και την συμπερίληψη, στον Κώδικα Δεοντολογίας μας.

Δικαιοσύνη 

Θέλουμε να δημιουργούμε ένα ποικιλόμορφο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον που αντιμετωπίζει όλους τους εργαζόμενους με αξιοπρέπεια και σεβασμό.

Συμπερίληψη

Επιδιώκουμε να εκπαιδεύουμε τους ανθρώπους μας σχετικά με τη συμπερίληψη και να παρέχουμε σε όλους τους εργαζόμενους ίσες ευκαιρίες να συνεισφέρουν στην εταιρεία και να εξελίσσουν τη σταδιοδρομία τους.

Κοινωνικός αντίκτυπος

Θα ακούμε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες με σκοπό να μαθαίνουμε διαρκώς, έτσι ώστε να συνεισφέρουμε στην οικοδόμηση ενός κόσμου που θα είναι πιο ασφαλής και χωρίς αποκλεισμούς

451869_May 2024