Έναρξη ισχύος: Ιανουάριος 2024

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τους τρόπους με τους οποίους η Novartis (Hellas) Α.Β.Ε.Ε. , συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα, με τα οποία μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητά σας άμεσα ή έμμεσα («Προσωπικά Δεδομένα»), είτε μόνο από αυτά, είτε σε συνδυασμό με άλλα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας μέσω των αλληλεπιδράσεων απευθείας με εμάς, είτε μέσω των ιστότοπων μας (συμπεριλαμβανομένης της ιστοσελίδας https://www.novartis.com/gr-el/), ή μέσω οποιασδήποτε σελίδας προσβάσιμης μέσω εφαρμογών για κινητές συσκευές, εφαρμογής ή άλλης υπηρεσίας (παρεχόμενης είτε εκτός δικτύου είτε διαδικτυακά)  την οποία χρησιμοποιεί η Novartis για να ενσωματώσει την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή να σας παρέχει αντίγραφό αυτής (συλλογικά, οι «Υπηρεσίες»). 

Η Novartis (Hellas) Α.Β.Ε.Ε. (εφεξής αναφερόμενη ως «Novartis», «εμείς» ή «εμάς»), εδρεύει στην διεύθυνση 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας, 14451, Μεταμόρφωση. 

Η Novartis είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, καθώς αποφασίζει τον σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας, ενεργώντας ως o «υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων» των εν λόγω Προσωπικών Δεδομένων. Μπορεί να ασκήσει αυτή την ευθύνη μόνη της ή από κοινού με άλλες εταιρείες του ομίλου Novartis, ενεργώντας ως «συνυπεύθυνη(οι) επεξεργασίας». Η Πολιτική Απορρήτου αφορά τον τρόπο της επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων αναφορικά με τις Υπηρεσίες, ή/και τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

Με την παρούσα Πολιτική που απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν τις Υπηρεσίες, ενδέχεται να σας ζητηθεί να ανατρέξετε σε πρόσθετες πολιτικές απορρήτου ή ξεχωριστές ενημερώσεις περί προστασίας προσωπικών δεδομένων που είναι αναρτημένες σε συγκεκριμένους  ιστότοπούς μας ανά χώρα, εάν διαμένετε σε συγκεκριμένη τοποθεσία ή σε τοποθεσία όπου παρέχεται πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές ή ιστότοπους, που εφαρμόζονται οι Υπηρεσίες. Όποτε απαιτείται, θα σας παρέχουμε επίσης συγκεκριμένες ενημερώσεις αναφορικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς των δραστηριοτήτων οι οποίες δεν καλύπτονται από το πλαίσιο της παρούσας πολιτικής, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά για εύρεση εργασίας, εργασία, διαχείριση προμηθευτών ή για υποστήριξη ασθενών. 

Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη ότι εάν μεταβείτε σε οποιονδήποτε σύνδεσμο ή ιστότοπο τρίτου μέρους από τις Υπηρεσίες μας, ίσως χρειαστεί να ανατρέξετε στις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων μερών. Η Novartis δεν υποστηρίζει και δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες ή τις πρακτικές απορρήτου ιστότοπων ή υπηρεσιών που ανήκουν σε τρίτα μέρη.

Εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Η Novartis, θεωρεί πολύ σημαντική την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων και της ιδιωτικότητάς σας. Ως εκ τούτου, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. 

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων ή την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα <Επικοινωνία>.

Ενδέχεται να τροποποιούμε ή να επικαιροποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά καιρούς δημοσιεύοντας μια νέα πολιτική απορρήτου σε αυτόν τον ιστότοπο. Παρακαλούμε όπως ανατρέχετε περιστασιακά στην παρούσα πολιτική, ώστε να είστε ενήμεροι για τυχόν αλλαγές. 

Πώς αντιμετωπίζουμε τα στοιχεία των ανηλίκων κάτω των 15 ετών;

Οι Υπηρεσίες μας δεν απευθύνονται σε παιδιά. Δεν συλλέγουμε σκόπιμα ή προληπτικά προσωπικά δεδομένα ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά την περιήγηση στον ιστότοπό μας ή για τους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Σε περίπτωση που μας παρέχονται Προσωπικά Δεδομένα  ανηλίκων κάτω των 15 ετών κατά λάθος μπορείτε να αιτηθείτε την διαγραφή τους, εφόσον ανατρέξετε στην ενότητα <Επικοινωνία>.

Ποια Προσωπικά Δεδομένα επεξεργαζόμαστε και για ποιους σκοπούς;

Για την πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας δεν απαιτείται οποιαδήποτε μορφή δημιουργίας λογαριασμού ή εγγραφής. 

Ωστόσο, ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείτε μαζί μας, ενδέχεται να συλλέγουμε και να επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, όπως το όνομά σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας και η διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας (email) σας  βάσει των οποίων μπορεί η ταυτότητά σας να εξακριβωθεί  άμεσα. Ενδέχεται, επίσης, να συλλέγουμε ορισμένα Προσωπικά Δεδομένα βάσει των οποίων η ταυτότητά σας δεν μπορεί να εξακριβωθεί άμεσα, αλλά καθιστούν δυνατή την ταυτοποίηση σας μέσω του συνδυασμού με άλλες πληροφορίες ή στοιχείων ταυτοποίησης, όπως το όνομα της εταιρείας σας και η θέση σας ή ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας. Τα Προσωπικά Δεδομένα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως ο σειριακός αριθμός του υπολογιστή ή της συσκευής, οι διευθύνσεις διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) ή στοιχεία που σχετίζονται με μια εταιρεία («νομικό πρόσωπο»). Εάν γνωστοποιήσετε προσωπικά δεδομένα άλλων φυσικών προσώπων σε εμάς ή στους παρόχους υπηρεσιών μας κατά τη χρήση των Υπηρεσιών, δηλώνετε ότι έχετε την σχετική εξουσιοδότηση και μας επιτρέπετε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές πληροφορίες σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

 1. Δεδομένα που μας παρέχετε σε εθελοντική βάση 

A.1 Δημιουργία λογαριασμών χρήστη

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε ορισμένες Υπηρεσίες (ή μεμονωμένα μέρη τους), ίσως είναι απαραίτητο πρώτα να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό χρήστη προχωρώντας σε σχετική εγγραφή. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν περιηγείστε σε ιστότοπους το περιεχόμενο των οποίων είναι προσβάσιμο μόνο σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας ή διαπιστευμένους εκπροσώπους του τύπου. Κατά την εγγραφή, πρέπει να παρέχετε το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το όνομα χρήστη  σύνδεσης, τις ερωτήσεις και απαντήσεις ασφαλείας, τους κρυπτογραφημένους κωδικούς πρόσβασης, την ταχυδρομική διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου και, ανάλογα με την περίπτωση, την άδεια άσκησης του ιατρικού επαγγέλματος ή διαπίστευση.

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή αποκλειστικά με σκοπό να σας ενεργοποιήσουμε την πρόσβαση στο περιεχόμενο που αφορά ειδικά εσάς. Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας ενδέχεται να είναι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από μία σύμβαση στην οποία είστε συμβαλλόμενο μέρος ή από τη συναίνεσή σας.

A.2 Αιτήματα επικοινωνίας, υποστήριξη πελατών ή σχόλια

Για ερωτήματα που υποβάλλονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας μας, πρέπει να παρέχετε το όνομά σας, την ταχυδρομική σας διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) σας, τον αριθμό τηλεφώνου σας, τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσουμε μαζί σας και το μήνυμά σας. Ενδέχεται να παρέχετε στοιχεία του λογαριασμού που διατηρείτε σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), στοιχεία επικοινωνίας, σχόλια και αντιδράσεις όταν επικοινωνείτε μαζί μας σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ή χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για επαλήθευση της ταυτότητάς σας στον ιστότοπό μας. 

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται κατά την υποβολή του αίτήματος επικοινωνίας με σκοπό να επεξεργαστούμε και να απαντήσουμε στο αίτημά σας αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων όσον αφορά την απάντηση σε τυχόν ερωτήματα για τα οποία επικοινωνήσατε μαζί μας.

A.3 Ενημερωτικά δελτία

Με την εγγραφή σας στην υπηρεσία του ενημερωτικού μας δελτίου, θα πρέπει να παρέχετε το όνομά σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) ή/και την ταχυδρομική σας διεύθυνση.

Εφόσον παρείχατε τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την εγγραφή στην υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο μόνο για το σκοπό παροχής ενημερώσεων και, σύμφωνα με την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου στην οποία έχετε εγγραφεί, σας ενημερώνουμε σχετικά με εκδηλώσεις, προϊόντα, υπηρεσίες ή/και προωθητικές ενέργειες της Novartis.

Εάν έχετε συναινέσει σχετικά κατά την εγγραφή στο ενημερωτικό δελτίο, μπορούμε επίσης να αναλύσουμε τη συμπεριφορά σας ως χρήστη κατά το άνοιγμα του σχετικού ενημερωτικού δελτίου και να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που συλλέγονται για την εξατομίκευση των μελλοντικών ενημερωτικών δελτίων και άλλων επικοινωνιών προωθητικής φύσεως.

Την νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας αποτελεί η συναίνεσή σας.

A.4 Παραγγελίες και υπηρεσίες

Κατά την παραγγελία προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του ιστότοπου (όπως ενημερωτικό υλικό, φυλλάδια κ.λπ.), θα πρέπει να παρέχετε το όνομά σας, την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), την ταχυδρομική σας διεύθυνση και, όπου είναι απαραίτητο, τα στοιχεία πληρωμής/ τιμολόγησης.

Επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα που παρέχονται κατά την διενέργεια μιας παραγγελίας προκειμένου να σας παρέχουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που έχετε παραγγείλει και για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, όπως η βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, καθώς και η εξατομίκευση των εμπειριών σας όταν αλληλεπιδράτε με τις Υπηρεσίες. Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι η εκπλήρωση των συμβατικών μας υποχρεώσεων και τα έννομα συμφέροντα που επιδιώκουμε.

A.5 Εντοπισμός και παρακολούθηση των Ανεπιθύμητων Συμβάντων/Ειδικών Σεναρίων και Παραπόνων Ποιότητας

Η Novartis έχει νομική υποχρέωση να ενημερώνεται σχετικά με ανεπιθύμητες παρενέργειες και αλληλεπιδράσεις, για την έλλειψη  αποτελεσματικότητας των φαρμάκων της, τα παράπονα αναφορικά με την ποιότητα ή/και άλλες πτυχές που σχετίζονται με την ασφάλεια ή την ποιότητα των προϊόντων της Novartis. Εάν μας παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα της Novartis (π.χ. μέσω του ιστότοπού μας), θα αξιολογήσουμε και θα εξετάσουμε τις πληροφορίες σας (οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, τα ανεπιθύμητα συμβάντα και, κατά περίπτωση, το όνομά σας). Για τον σκοπό αυτό, ενδέχεται επίσης να επικοινωνήσουμε μαζί σας εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις. 

Η Novartis έχει επίσης νομική υποχρέωση να αναφέρει σημαντικά ανεπιθύμητα συμβάντα στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές, όπου στην περίπτωση αυτή μεταβιβάζουμε τις πληροφορίες σας κατόπιν ψευδωνυμοποίησης, έτσι ώστε να μην μεταβιβάζεται πληροφορία που να έχει ως αποτέλεσμα την άμεση εξακρίβωση της ταυτότητας σας. Ενδέχεται επίσης να κοινοποιούμε τα δεδομένα αυτά σε άλλες εταιρείες του Ομίλου Novartis, εφόσον έχουν την ίδια υποχρέωση αναφοράς  των  ανεπιθύμητων συμβάντων στις αρμόδιες υγειονομικές αρχές στις οποίες εμπίπτουν.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η συμμόρφωση με τις νομικές υποχρεώσεις ή η διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων μας, τα οποία αφορούν συγκεκριμένα στην τήρηση υψηλών προτύπων ασφάλειας και ποιότητας για τα προϊόντα της Novartis· ή η συναίνεσή σας.

 1. Πληροφορίες που συλλέγονται αυτόματα 

B.1 Αντίκτυπο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Social Media Listening)

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε Προσωπικά Δεδομένα δημόσια διατεθειμένα σε πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης (συμπεριλαμβανομένων ιστολογίων, διαδικτυακοί χώροι συζητήσεων κ.λπ.) που σχετίζονται με τη Novartis, προϊόντα της Novartis, και γενικότερα με φάρμακα και ασθένειες. Αυτή η δραστηριότητα, που ονομάζεται «αντίκτυπο μέσων κοινωνικής δικτύωσης», βασίζεται στα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα, για παράδειγμα (i) να κατανοήσουμε καλύτερα πώς ορισμένες βασικές ομάδες κοινού, όπως επαγγελματίες υγείας ή ασθενείς, βιώνουν ορισμένες ασθένειες ή αντιδρούν στη χρήση προϊόντων της Novartis, (ii) να κατανοήσουμε καλύτερα τη φήμη της Novartis, καθώς και άλλες τάσεις της αγοράς, (iii) να εντοπίσουμε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς, ιδίως χρήστες ιστολογίων «bloggers» και χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης που ασκούν επιρροή «influencers», και να ξεκινήσουμε σχετική επικοινωνία μαζί τους. Αυτό μπορεί να αφορά τα προσωπικά σας Δεδομένα με τη μορφή σχολίων, μηνυμάτων, ιστολογίων, φωτογραφιών και βίντεο, παρόλα αυτά λαμβάνουμε μέτρα για να περιορίσουμε αυτές τις Προσωπικές πληροφορίες στο ελάχιστο απαραίτητο και να μην τις διατηρήσουμε για περισσότερο χρονικό διάστημα από το απαραίτητο για τη δραστηριότητα ακρόασης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.  Εάν θέλετε να περιορίσετε περαιτέρω τον αριθμό των προσώπων που ενδέχεται να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες σας, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις απορρήτου που είναι διαθέσιμες σας σε τέτοιες πλατφόρμες.

Όταν κοινοποιείτε τα προσωπικά σας στοιχεία σε μια δημόσια πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, σας προτείνουμε επίσης να ενημερωθείτε για την πολιτική απορρήτου της συγκεκριμένης πλατφόρμας, καθώς αυτές οι πλατφόρμες δεν ανήκουν στη Novartis, και ούτε διαχειρίζονται από τη Novartis.

B.2 Αναλυτικά στοιχεία χρήσης ιστότοπου

Ενδέχεται επίσης να συλλέξουμε και να επεξεργαστούμε δεδομένα που αφορούν τις περιηγήσεις σας σε αυτόν τον ιστότοπο, όπως σε ποιες σελίδες περιηγηθήκατε, η ιστοσελίδα από την οποία κατευθυνθήκατε στον ιστότοπο και τις αναζητήσεις που τυχόν πραγματοποιείτε. Οι εν λόγω πληροφορίες ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν από εμάς για τη βελτίωση του περιεχομένου του ιστότοπου και να αποκτήσουμε συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία για τα άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπό μας, για εσωτερικούς σκοπούς στατιστικής ανάλυσης της χρήσης και έρευνας αγοράς. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται να εγκαταστήσουμε «cookies» ή παρόμοιες τεχνολογίες, οι οποίες συλλέγουν το όνομα τομέα του χρήστη (domain name), τον πάροχο υπηρεσιών διαδικτύου, το λειτουργικό σας σύστημα και την ημερομηνία και ώρα πρόσβασης. Τα “cookies” δημιουργούνται και αποθηκεύονται στον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή του χρήστη όταν το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιεί φορτώνει έναν συγκεκριμένο ιστότοπο. Κάθε φορά που ο χρήστης επιστρέφει στον ίδιο ιστότοπο, το πρόγραμμα περιήγησης ανακτά και αποστέλλει αυτό το αρχείο “cookie” στον ιστότοπο. Τα “cookies”  είναι χρήσιμα διότι εξυπηρετούν βασικούς σκοπούς, όπως να θυμάται ένας ιστότοπος τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, να πραγματοποιείται ανάλυση για τη βελτίωση των υπηρεσιών, να παρέχεται σε εσάς σχετικό περιεχόμενο ή διαφημίσεις, και να για την ταυτοποίηση σας στους ιστότοπους. Τα “cookies”  δεν βλάπτουν τον υπολογιστή σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής (“browser”) σας, έτσι ώστε να σας ειδοποιεί όταν λαμβάνετε ένα “cookie”. Αυτό θα σας επιτρέψει να αποφασίσετε εάν θέλετε να το δεχθείτε ή όχι. Μπορείτε επίσης να απορρίψετε τα “cookies” εντελώς.  Ωστόσο, εάν δεν αποδεχθείτε τα “cookies”, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις λειτουργίες του ιστότοπού μας. Όταν επισκέπτεστε τους ιστότοπούς μας, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα πλαίσιο ρύθμισης των “cookies”, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις και να αποδεχθείτε ή να απορρίψετε τα “cookies”. Η αποθήκευση “cookies” στη συσκευή σας είναι νόμιμη εάν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου, αλλά για όλους τους υπόλοιπους τύπους “cookies”, χρειαζόμαστε την άδειά σας για την αποθήκευση. Στους ιστότοπους της Novartis, έχετε την επιλογή να συναινέσετε στη χρήση των “cookies” χρησιμοποιώντας το πλαίσιο <Ρυθμίσεις cookies> που εμφανίζεται όταν περιηγείστε τον ιστότοπο για πρώτη φορά, ή μπορείτε να διαχειριστείτε αυτές τις ρυθμίσεις οποιαδήποτε στιγμή αργότερα. Αυτή η πολιτική για τα “cookies” σας δίνει την επιλογή να δώσετε ή να αρνηθείτε τη συναίνεσή σας σε κάθε κατηγορία “cookies” (με εξαίρεση τα απαραίτητα “cookies”).  Παρακαλούμε όπως ανατρέξετε στις < Ρυθμίσεις cookies> για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους “cookies” που χρησιμοποιούμε (τον σκοπό που εξυπηρετούν, τη διάρκεια ζωής τους και την προέλευσή τους) και πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας.

Ορισμένες από τις Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, ενδέχεται να χρησιμοποιούν την υπηρεσία ανάλυσης ιστού «Google Analytics» από την Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ («Google») για τη βελτιστοποίησή τους. Η Google χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που λαμβάνονται από το “cookie” για να αποθηκεύσει ένα προφίλ με τις σελίδες που επισκεφθήκατε στη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης. Οι πληροφορίες που παράγονται από το “cookie” σχετικά με τη χρήση των Υπηρεσιών μεταβιβάζονται στους διακομιστές της Google και αποθηκεύονται εκεί. Προκειμένου να αυξήσουμε την ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιούμε τη λειτουργία «ανωνυμοποίηση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP)» ή άλλες λειτουργίες που παρέχονται από τη Google για τη διατήρηση της ανωνυμίας σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της ανωνυμοποίησης διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://support.google.com/analytics/answer/2763052

Η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για λογαριασμό μας για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου, να συντάξει αναφορές για τη δραστηριότητα στον ιστότοπο για εμάς και να μας παρέχει άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα στον ιστότοπο και τη χρήση του διαδικτύου. H Novartis χρησιμοποιεί τα δεδομένα που λαμβάνονται από την Google Analytics για επιχειρηματικό σχεδιασμό, για τις δικές της επιχειρηματικές δραστηριότητες και για μετρήσεις μάρκετινγκ, προκειμένου να κατανοεί καλύτερα πώς μπορεί να βελτιώσει το περιεχόμενο των διαδικτυακών της υπηρεσιών και της σχετικής εμπειρίας.

Κάποιοι από τους ιστότοπούς μας χρησιμοποιούν επίσης OneTrust “cookies” για να είστε σε θέση να διαχειριστείτε τα “cookies” εύκολα και να μπορούμε εμείς να λάβουμε τη συναίνεσή σας για την τοποθέτηση και τη χρήση των “cookies” στη συσκευή σας . Χρειαζόμαστε αυτά τα “cookies” για να θυμόμαστε τις επιλογές που κάνατε αναφορικά με τις ρυθμίσεις των “cookies”. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας όταν πραγματοποιούμε αναλύσεις ιστότοπων είναι η συναίνεσή σας ή τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

B.3 Λοιπές τεχνολογίες εντοπισμού

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε “cookies” ή άλλες τεχνολογίες εντοπισμού (γνωστές ως ετικέτες ενεργειών, GIF ενός πίξελ, κενά GIF, αόρατα GIF και GIF 1 επί 1 (1x1)) που παρέχονται από τρίτες διαφημιστικές εταιρείες για την εμφάνιση σχετικών διαφημίσεων (διαδραστικές ή μη) σε εσάς βάσει των ενδιαφερόντων σας ή του ιστορικού περιήγησής σας. Συνήθως, χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες εταιρειών κοινωνικής δικτύωσης και άλλων τρίτων διαφημιστικών εταιρειών για τη συλλογή στοιχείων όπως οι λεπτομέρειες του προγράμματος περιήγησής σας, το μοναδικό αναγνωριστικό πελάτη κ.λπ., ούτως ώστε να μπορούμε να σας παρουσιάσουμε διαφημίσεις στους ιστότοπούς μας και σε άλλους ιστότοπους τους οποίους ενδεχομένως χρησιμοποιείτε.  Παρακαλώ όπως ανατρέξετε στις <Ρυθμίσεις cookies> για να μάθετε περισσότερα για τα προωθητικά ή διαφημιστικά “cookies” που χρησιμοποιούμε, καθώς και να διαχειριστείτε τις προτιμήσεις σας.

Οι Υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων των ιστότοπων, ενδέχεται να χρησιμοποιούν το Google Tag Manager («GTM»), το οποίο είναι ένα σύστημα διαχείρισης ετικετών της Google για τη διαχείριση των ετικετών JavaScript και HTML που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό και την ανάλυση σε ιστότοπους. Οι ετικέτες είναι μικρά  στοιχεία κωδικού, τα οποία, μεταξύ άλλων πραγμάτων, χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της κίνησης και της συμπεριφοράς των επισκεπτών: για την κατανόηση της επίδρασης της διαδικτυακής διαφήμισης και των καναλιών κοινωνικών δικτύων, για τη ρύθμιση του επαναληπτικού μάρκετινγκ και του προσανατολισμού προς τις ομάδες στόχου, και για τη δοκιμή και τη βελτιστοποίηση των ιστότοπων.  Το GTM καθιστά πιο εύκολη την ενσωμάτωση και τη διαχείριση των ετικετών για εμάς. 

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τεχνολογίες, συμπεριλαμβανομένων των ετικετών, οι οποίες μπορεί να συλλέγουν κάποια από τα στοιχεία σας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), για την υποστήριξη της ανάλυσης ιστότοπων από τους κάτωθι –ενδεικτικούς– παρόχους: 

Megaphone (Megaphone LLC, 1255 23rd St. NW, Suite 650 Washington DC, 20037) Πολιτική Απορρήτου

GlobeNewswire (Intrado Corp. 11808 Miracle Hills Drive Omaha, NE 68154 United States) Πολιτική Απορρήτου

Fouanalytics (Marketing Science Consulting Group, Inc. 425 Fifth Ave #33A, New York, NY 10016, US) Πολιτική Απορρήτου

Kaltura (Kaltura Inc., 250 Park Avenue South, 10th Floor, New York, NY 10003, United States) Πολιτική Απορρήτου

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι η συναίνεσή σας ή τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

B.4 Προτιμήσεις και ασφάλεια ιστότοπων

Ενδέχεται να συλλέγουμε ορισμένα δεδομένα σας, όπως η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP), μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής όπως η διεύθυνση Media Access Control (MAC), ο τύπος του υπολογιστή (Windows ή Mac), ο τύπος και η έκδοση του προγράμματος περιήγησης (browser), η ανάλυση οθόνης, το όνομα και η έκδοση του λειτουργικού συστήματος. Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιηθούν στοιχεία για την τοποθεσία σας από τη διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP) σας. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στοιχεία για την προστασία των ιστότοπων και των συστημάτων δικτύου και προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας καταγράφοντας τις προτιμήσεις σας, συντηρώντας τα επίπεδα των υπηρεσιών, εντοπίζοντας και επιλύοντας τεχνικά θέματα. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας είναι τα έννομα επιχειρηματικά μας συμφέροντα.

Ενδέχεται να συνδυάσουμε, να συγκεντρώσουμε ή να ανωνυμοποιήσουμε Προσωπικά Δεδομένα με δεδομένα που συλλέγουμε από ή για εσάς από άλλες πηγές, όπως δημόσιες βάσεις δεδομένων, παρόχους δημογραφικών πληροφοριών, κοινούς συνεργάτες μάρκετινγκ, πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης (δεδομένα τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί  από εσάς) και άλλους τρίτους.

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για τους επιχειρηματικούς μας σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων ελέγχων, παρακολούθησης και καταπολέμησης της απάτης, παραβίασης και άλλης πιθανής κατάχρησης των προϊόντων και υπηρεσιών μας, καθώς και αλλοίωσης των υπηρεσιών μας.

Επίσης, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας:

 • εφόσον είναι απαραίτητο για τη συμμόρφωση με έννομη υποχρέωσή μας, σε ανταπόκριση αιτημάτων από δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης απόφασης δικαστηρίου, ένορκης κατάθεσης ή νομοθετικών ρυθμίσεων), ακόμη και αν επιβάλλεται από αρχή χώρας διαφορετικής πέρα της της χώρας διαμονής σας,

 • εφόσον είναι απαραίτητο για την εφαρμογή των όρων και των προϋποθέσεών μας,

 • εφόσον είναι απαραίτητη, σύμφωνα με την καλή πίστη, η χρήση Προσωπικών Δεδομένων για την προστασία των νόμιμων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της αξιοπιστίας του ιστότοπου, 

 • για την προστασία της ασφάλειάς σας ή της ασφάλειας τρίτων, 

 • στο πλαίσιο οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης δικαστικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες ή, 

 • στον βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.
   

Συνήθως δεν συλλέγουμε Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν της παρακολούθησης και της διαχείρισης των Ανεπιθύμητων Συμβάντων/Ειδικών Σεναρίων, για τα οποία έχουμε νομική υποχρέωση. Σας ζητούμε να μη γνωστοποιείτε τα Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα σας σε εμάς, εκτός εάν τα ζητήσουμε για συγκεκριμένο λόγο (π.χ. αριθμοί δελτίου ταυτότητας, πληροφορίες που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, πολιτικά φρονήματα, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, δεδομένα που αφορούν υγεία, δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική ζωή ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, ποινικό μητρώο, συμμετοχή σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, ή βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα για τον σκοπό της εξακρίβωσης της ταυτότητας ενός προσώπου ).

Πότε και σε ποιον γνωστοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τις περιστάσεις κάτω από τις οποίες ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας. Ενδέχεται να διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε άλλες θυγατρικές ή συνδεδεμένες εταιρείες του Ομίλου Novartis σε παγκόσμιο επίπεδο, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διατήρηση βάσεων δεδομένων σε διάφορες χώρες.  Ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε Προσωπικά Δεδομένα σε τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό μας για επιπλέον επεξεργασία σύμφωνα με τον(τους) σκοπό(-ούς) για τον(τους) οποίο(-ους) συλλέχθηκαν αρχικά τα δεδομένα αυτά ή ενδέχεται να υποβληθούν σε νόμιμη επεξεργασία για σκοπούς όπως η παροχή υπηρεσιών, η αξιολόγηση της χρησιμότητας των Υπηρεσιών μας, το μάρκετινγκ, η διαφήμιση, η διαχείριση δεδομένων ή η τεχνική υποστήριξη. 

Δεν πωλούμε, ούτε κοινοποιούμε ούτε διαβιβάζουμε με άλλον τρόπο τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτα μέρη, εκτός των μερών που αναφέρονται στην παρούσα  Πολιτική Απορρήτου. 

Κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων μας και για τους ίδιους σκοπούς που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, στα Προσωπικά σας Δεδομένα μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση ή τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να διαβιβασθούν στις ακόλουθες κατηγορίες παραληπτών, με βάση την αναγκαιότητα ενημέρωσής τους για την επίτευξη των αναφερόμενων σκοπών:

 • στο προσωπικό μας (συμπεριλαμβανομένου του προσωπικού, των τμημάτων ή άλλων εταιρειών του Ομίλου Novartis),

 • στους ανεξάρτητους πράκτορες ή μεσίτες μας (εάν υπάρχουν),

 • σε λοιπούς προμηθευτές και παρόχους υπηρεσιών, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα σε εμάς,

 • στους παρόχους συστημάτων πληροφορικής, στους παρόχους υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud), στους παρόχους βάσεων δεδομένων και στους συμβούλους,

 • σε οποιοδήποτε τρίτο μέρος στο οποίο εκχωρούμε ή υπεισέρχεται σε  δικαιώματα ή υποχρεώσεις μας, και 

 • στους συμβούλους μας και τους εξωτερικά συνεργαζόμενους δικηγόρους στο πλαίσιο της πώλησης ή μεταβίβασης οποιουδήποτε μέρους της επιχείρησής μας ή των περιουσιακών της στοιχείων.

Τα παραπάνω τρίτα μέρη έχουν συμβατική υποχρέωση να χρησιμοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα αποκλειστικά για τον συμφωνηθέντα σκοπό και να μην πωλούν ούτε να κοινοποιούν τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον απαιτείται από τον νόμο, επιτρέπεται από εμάς ή αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Ενδέχεται επίσης να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους σε περίπτωση πώλησης, εκχώρησης ή μεταβίβασης της επιχείρησης ή μέρους της και των δεδομένων πελατών που συνδέονται με αυτήν. Στην περίπτωση αυτή απαιτούμε από τον αγοραστή, τον εκδοχέα ή τον αντισυμβαλλόμενο να επεξεργαστεί τα Προσωπικά Δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

Επίσης, ενδέχεται να γνωστοποιήσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε τρίτους σε συμμόρφωση προς έννομη υποχρέωση, σε ανταπόκριση σχετικών αιτημάτων από  δημόσιες και κρατικές αρχές (συμπεριλαμβανομένης απόφασης δικαστηρίου, ένορκης κατάθεσης ή νομοθετικών ρυθμίσεων), ακόμη και αν επιβάλλεται από χώρα διαφορετική της χώρας διαμονής σας, εάν χρειαστεί να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας, όταν πιστεύουμε με καλή πίστη ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη για την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων, της ασφάλειας ή της ακεραιότητας αυτού του ιστότοπου, για να προστατεύσουμε την ασφάλειά σας ή την ασφάλεια τρίτων, στο πλαίσιο οποιασδήποτε ποινικής ή άλλης δικαστικής έρευνας ή διαδικασίας στη χώρα σας ή σε άλλες χώρες, ή σε προμηθευτές, συμβούλους και άλλες νομικές οντότητες στον βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για την ανάπτυξη ή τη συνέχιση της διαπραγμάτευσης ή της ολοκλήρωσης μιας εταιρικής ή εμπορικής συναλλαγής.

Τα Προσωπικά Δεδομένα σας μπορούν επίσης να αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας, πρόσβασης ή αποθήκευσης σε άλλη χώρα εκτός της Ελλάδας. Αυτές οι χώρες ενδέχεται να προσφέρουν διαφορετικό επίπεδο προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων. Εάν διαβιβάσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας σε  εταιρείες/ εξωτερικούς συνεργάτες που υπάγονται σε άλλες δικαιοδοσίες, θα μεριμνήσουμε για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας εφαρμόζοντας το επίπεδο προστασίας που απαιτείται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, υλοποιώντας επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Σε περίπτωση που τα Προσωπικά Δεδομένα σας διαβιβαστούν σε πάροχο υπηρεσίας που έχει την έδρα του σε τρίτη χώρα (χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν έχουν επίπεδο προστασίας δεδομένων που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο προστασίας που θεσπίζεται με τον κανονισμό περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καθορίζεται από αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων) και υποβληθούν σε επεξεργασία εκεί, η Novartis διασφαλίζει την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας με Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες ή Πρότυπες Συμβατικές Ρήτρες ΕΕ, ή με κάποια άλλη μέθοδο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Σε περίπτωση που αυτές οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες κριθούν άκυρες στο μέλλον ή/και αναθεωρηθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα υιοθετήσουμε άλλα ισχύοντα ή/και εγκεκριμένα εργαλεία για την παροχή των κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας που απαιτούνται για τις διαβιβάσεις σε τρίτες χώρες και θα συνάψουμε τις εν λόγω συμφωνίες σε έγγραφη και νομικά δεσμευτική μορφή.

Για τις διαβιβάσεις Προσωπικών Δεδομένων μεταξύ των θυγατρικών και των συνδεδεμένων εταιρειών της Novartis, η Novartis έχει υιοθετήσει Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες, ένα σύστημα αρχών, κανόνων και εργαλείων, εξουσιοδοτημένων από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, για τη ρύθμιση της διαβίβασης Προσωπικών Δεδομένων εκτός του Ευρωπαικού Οικονομικού Χώρου («ΕΟΧ») και της Ελβετίας. Διαβάστε περισσότερα για τους Δεσμευτικούς Εταιρικούς Κανόνες της Novartis κάνοντας κλικ εδώ 

Πώς προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα;

Εφαρμόζουμε κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα  για την παροχή επαρκούς επιπέδου ασφάλειας και εμπιστευτικότητας των Προσωπικών Δεδομένων σας. 

Σκοπός  των μέτρων αυτών είναι η προστασία των Προσωπικών Δεδομένων από τυχαία ή παράνομη καταστροφή ή αλλοίωση, τυχαία απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη γνωστοποίηση ή πρόσβαση, και από άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας.

Επί πόσο χρονικό διάστημα αποθηκεύουμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας;

Θα διατηρούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν ή για τη συμμόρφωση με τη νομοθεσία ή τις κανονιστικές απαιτήσεις και λαμβάνοντας υπόψην την αναγκαιότητα να διασφαλιστεί η δυνατότητα της Novartis να θεμελιώσει, ασκήσει ή υποστηρίξει νομικές αξιώσεις.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας και πώς μπορείτε να τα ασκήσετε;

Όποτε επεξεργαζόμαστε Προσωπικά Δεδομένα, λαμβάνουμε εύλογα μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα Προσωπικά Δεδομένα σας παραμένουν ακριβή και επικαιροποιημένα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν. Μπορείτε να ασκήσετε τα ακόλουθα δικαιώματα υπό τους όρους και εντός των ορίων που ορίζει ο νόμος:

-         το δικαίωμα ενημέρωσης για τα Προσωπικά Δεδομένα που διατηρούμε σχετικά με εσάς και τον τρόπο επεξεργασίας τους,

-         το δικαίωμα πρόσβασης στα Προσωπικά σας Δεδομένα όπως υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και, εάν θεωρείτε ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με εσάς είναι λανθασμένες, ανακριβείς ή ελλιπείς, να ζητήσετε τη διόρθωση ή την επικαιροποίησή τους, 

-         το δικαίωμα διαγραφής των Προσωπικών Δεδομένων σας ή τον περιορισμό τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες επεξεργασίας, 

-         το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσής σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας πριν από την εν λόγω ανάκληση, 

-         το δικαίωμα εναντίωσης, εν όλω ή εν μέρει, στην επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων. Με ορισμένες εξαιρέσεις, αφορά το δικαίωμα εναντίωσης σε δίαυλο επικοινωνίας που χρησιμοποιείται για άμεσους προωθητικούς σκοπούς και τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας για σκοπούς έρευνας, 

-         το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας, δηλαδή την επιστροφή σε εσάς των Προσωπικών Δεδομένων ή τη μεταφορά τους σε πρόσωπο της επιλογής σας, σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, χωρίς παρεμπόδιση  και με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων εμπιστευτικότητας, και 

-         το δικαίωμα εναντίωσης στην αυτοματοποιημένη ατομική λήψη αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ που οδηγεί σε σημαντικό ή έννομο αποτέλεσμα, δηλ. μπορείτε να ζητήσετε ανθρώπινη παρέμβαση σε οποιαδήποτε αυτοματοποιημένη διαδικασία λήψης αποφάσεων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας που οδηγεί σε σημαντικό ή έννομο αποτέλεσμα και όταν η εν λόγω επεξεργασία δεν βασίζεται στη συναίνεσή σας, δεν απορρέει από τον νόμο ή δεν είναι απαραίτητη για την εκτέλεση μιας σύμβασης. Ωστόσο, προς το παρόν δεν λαμβάνουμε αποφάσεις με τη χρήση μόνο αυτοματοποιημένων διαδικασιών που οδηγούν σε σημαντικά ή έννομα αποτελέσματα για τα άτομα.

Εάν έχετε κάποια ερώτηση ή θέλετε να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματα, παρακαλούμε να επισκεφθείτετε τον εξής σύνδεσμο

Εάν δεν είστε ικανοποιημένος/η με τον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε απευθυνθείτε στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Novartis στη διεύθυνση [email protected], ο οποίος θα διερευνήσει το αίτημά σας.

Σε κάθε περίπτωση, εκτός από τα προαναφερθέντα δικαιώματα, έχετε επίσης το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

Πόσο συχνά επικαιροποιούμε την παρούσα πολιτική;

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξετάζεται συνεχώς. Η τελευταία επικαιροποίηση της παρούσας πολιτικής έλαβε χώρα την 30η Ιανουαρίου 2024.

Επικοινωνία

Εάν επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, ή επιθυμείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για την προστασία των δεδομένων, στείλτε μας email στη διεύθυνση [email protected]  ή στη διεύθυνση [email protected] , ή γράψτε μας στην κατάλληλη από τις παρακάτω διευθύνσεις:

 • Novartis Hellas 12ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών - Λαμίας, 14451, Μεταμόρφωση

Προκειμένου να λάβετε την πλέον ενδεδειγμένη απάντηση, παρακαλούμε όπως αναφέρατε τις παρακάτω πληροφορίες:

 • Ονομασία του ιστότοπου στον οποίο αναφέρεστε 

 • Τη σχέση σας και την αλληλεπίδρασή σας μαζί μας

 • Την περιγραφή των πληροφοριών που θα θέλατε να λάβετε από εμάς

Πρόσθετες πληροφορίες που αφορούν συγκεκριμένες πολιτείες για τους κατοίκους των Ηνωμένων Πολιτειών

Ορισμένες πολιτείες (όπως, ενδεικτικά, η Καλιφόρνια, η Νεβάδα και το Τέξας) προβλέπουν  συγκεκριμένα πολιτειακά δικαιώματα για τους κατοίκους τους. Κάντε κλικ εδώ για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα συγκεκριμένα δικαιώματα που προβλέπονται στις συγκεκριμένες πολιτείες.