H Novartis καθιερώνει ίση γονική άδεια για όλους τους γονείς παγκοσμίως

Η Novartis θεωρεί τους ανθρώπους της ως το σημαντικότερο κεφάλαιό της. Αναγνωρίζει ότι η επίτευξη των επιχειρηματικών της στόχων στηρίζεται σε αυτούς και προσβλέπει στη δημιουργία ενός άριστου εργασιακού περιβάλλοντος ακολουθώντας στρατηγικές προσέλκυσης, ανάπτυξης και διατήρησης του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχοντας παράλληλα ίσες ευκαιρίες σε όλους. Το σύστημα αξιών του οργανισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου λειτουργίας της και με στόχο την ικανοποίηση των εργαζομένων της, προβαίνει στην ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας υιοθετώντας πρωτοποριακές προσεγγίσεις.

Θέλοντας λοιπόν να γιορτάζει με τους ανθρώπους της το γεγονός ότι γίνονται γονείς, πρόσφατα ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει τη σταδιακή εφαρμογή μιας νέας πολιτικής για τις γονικές άδειες σε παγκόσμιο επίπεδο, η οποία θα προσφέρει ίση γονική άδεια σε όλους τους νόμιμους γονείς που αποκτούν παιδί μέσω γέννησης, παρένθετης μητέρας ή υιοθεσίας, ανεξαρτήτως φύλου.

Έως το 2021, οι εργαζόμενοι του Ομίλου Novartis σε όλο τον κόσμο θα μπορούν να επωφεληθούν από μία περίοδο κατ' ελάχιστον 14 εβδομάδων γονικής άδειας μετ' αποδοχών και για τους δύο γονείς, με ισχύ από την πρώτη ημέρα της πρόσληψής τους.

Παρότι πολλές χώρες εφαρμόζουν ήδη γενναιόδωρες πολιτικές ίσης γονικής άδειας, οι διακυμάνσεις σε όλο τον κόσμο είναι μεγάλες. Καθώς η Novartis συνεχίζει να ενισχύει την ανθρωποκεντρική φιλοσοφία της, είναι πεπεισμένη ότι η ενέργεια αυτή θα αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα προς την οικοδόμηση κουλτούρας πραγματικής έμπνευσης, εργασιακής ισοτιμίας και προόδου.

Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής

Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι να νιώθουν οι εργαζόμενοι ότι διαθέτουν καθημερινά τη δύναμη και την ενέργεια να δείχνουν τον καλύτερό τους εαυτό και να βιώνουν την αυτοπραγμάτωση τόσο στο εργασιακό όσο και στο οικογενειακό τους περιβάλλον. Πιστεύουν ότι η νέα παγκόσμια πολιτική για τη γονική άδεια θα επιτρέψει στους εργαζόμενους να κάνουν τις σωστές επιλογές για το καλό των οικογενειών τους, σε ένα πλαίσιο ευελιξίας και οικονομικής σταθερότητας. Μάλιστα πριν την έναρξη της γονικής άδειας και κατά την επιστροφή στην εργασία, η Novartis θα παρέχει συμβουλευτική προς τους ανθρώπους της ώστε να κατανοήσουν τις επιλογές τους και να υποστηρίχθεί η επανεισδοχή τους στο χώρο εργασίας με ανανεωμένη την αίσθηση του σκοπού.

Ισότητα μεταξύ των φύλων

Η Novartis αναγνωρίζει ότι πρέπει να γίνουν ακόμα πολλά για την ουσιαστική ισότητα των φύλων στην κοινωνία, ωστόσο η επίτευξη ισότητας στο χώρο εργασίας προϋποθέτει την παροχή ευκαιριών στους άνδρες να έχουν ενεργή συμμετοχή στη φροντίδα ενός παιδιού.

Οι αποδοχές της άδειας πατρότητας (όπου υπάρχουν) είναι παραδοσιακά πολύ χαμηλότερες από τις αντίστοιχες για την άδεια μητρότητας. Αυτό σημαίνει ότι οι οικογένειες έχουν οικονομική απώλεια όταν ένας πατέρας αποφασίζει να απουσιάσει από την εργασία του. Για πολλές οικογένειες, αυτό απλά δεν αποτελεί επιλογή. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι γυναίκες συνεχίζουν να αποτελούν μειοψηφία σε επίπεδο ανώτερων στελεχών στο χώρο εργασίας.

Η επίτευξη ισορροπίας είναι ύψιστης σημασίας για την εκπλήρωση του σκοπού της εταιρείας, την εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη νέων ιδεών και τρόπων σκέψης. Στη Novartis τιμούν τη διαφορετικότητα και παρέχουν σε όλους την ευελιξία και την ευκαιρία να συνεισφέρουν και να αναπτυχθούν, δίνοντας κίνητρο για μεγαλύτερη καινοτομία. Προσφέροντας την ίδια άδεια σε όλους τους γονείς, ανεξαρτήτως φύλου, ενθαρρύνουν την αλλαγή φιλοσοφίας στη φροντίδα της οικογένειας, στηρίζοντας με τον τρόπο αυτό και τις μητέρες.

Στη Novartis θεωρούν ότι μερίδιο στην πρόοδο των οικονομιών και των κοινωνιών έχουν οι επιχειρήσεις οι οποίες οφείλουν να αναγνωρίζουν τον κοινωνικό τους ρόλο και να αναλαμβάνουν δράση σε καίρια ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες των χωρών που δραστηριοποιούνται.

Είναι γεγονός ότι οι κοινωνικές τάσεις αλλάζουν και οι έρευνες δείχνουν πως οι πατέρες θέλουν σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό να δαπανούν χρόνο για τη φροντίδα των παιδιών τους. Η επένδυση σε μια πολιτική ίσης γονικής άδειας σε παγκόσμιο επίπεδο θα αποφέρει μακροπρόθεσμα οφέλη ως προς τη δέσμευση των εργαζομένων, την παραγωγικότητα, το βαθμό ικανοποίησής τους από την εταιρεία και τη δυνατότητα προσέλκυσης των καλύτερων ταλέντων. Λειτουργώντας ως πρότυπο για τις άλλες εταιρείες η Novartis φιλοδοξεί να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας κοινωνίας όπου η ισότητα των φύλων είναι κανόνας και η γονεϊκότητα ένα συναρπαστικό ταξίδι με συμπαραστάτες τους εργοδότες.

  1. Σύμφωνα με τις κατά τόπους πρακτικές και τη νομοθεσία για την εργασία
  2. https://www.weforum.org/press/2018/12/108-years-wait-for-gender-equality-gets-longer-as-women-s-share-of-workforce-politics-drops/