Όραμά μας είναι να αποτελέσουμε έναν έμπιστο ηγέτη στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής. Συνεπείς ως προς το όραμα αυτό, δεσμευόμαστε στη διατήρηση του ίδιου υψηλού επιπέδου δεοντολογικής επιχειρηματικής πρακτικής, όπου κι αν δραστηριοποιούμαστε. Έχουμε υιοθετήσει ένα μοναδικό σύνολο δεοντολογικών αρχών, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται στην καθημερινή λήψη αποφάσεων από όλους τους εργαζόμενους σε οποιαδήποτε αλληλεπίδραση με τους πελάτες και για κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με τις επαγγελματικές πρακτικές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που δεν καλύπτονται ειδικά από τις πολιτικές μας ή τα σχετικά έγγραφα.

Η Πολιτική Επαγγελματικών Πρακτικών λειτουργεί ως βάση των Κατευθυντήριων γραμμών P3 (Professional Practices Policy) και των τοπικών Πρότυπων Διαδικασιών Λειτουργίας (Standard Operating Procedures, SOPs), οι οποίες στο σύνολό τους παρέχουν επιπρόσθετες απαιτήσεις σχετικά με τις αναμενόμενες συμπεριφορές. Οι πέντε αρχές της Πολιτικής Επαγγελματικών Πρακτικών εστιάζουν στον σκοπό και την πρόθεση των δραστηριοτήτων μας και παρουσιάζονται παρακάτω:

GR2112140495