Μαι 16, 2016

Eκστρατεία Ενημέρωσης κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση από τη Novartis Hellas υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας και τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας.

Με το μήνυμα «Προορισμός: Μια καλύτερη Ζωή. Σκέψου θετικά!» και εν όψει της Παγκόσμιας Ημέρας για την Σκλήρυνση κατά Πλάκας (25η Μαΐου), η Novartis Hellas ανακοίνωσε την έναρξη της Εκστρατείας Ενημέρωσης Κοινού για την Πολλαπλή Σκλήρυνση, η οποία υλοποιείται υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας ενώ φέρει και τη στήριξη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας. Στόχος της εκστρατείας, είναι η ενημέρωση του κοινού, αλλά και η ενθάρρυνση της θετικής στάσης των ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας ότι μπορούν να έχουν μια γεμάτη ζωή και ότι είναι σημαντικό να διαφυλάξουν τη λειτουργικότητα του μυαλού και του σώματος, αλλά και την πνευματική και σωματική τους ανεξαρτησία.

Novartis-Hellas

Η Πολλαπλή Σκλήρυνση (ΠΣ) είναι μια χρόνια διαταραχή του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) που επηρεάζει τη φυσιολογική λειτουργικότητα του εγκεφάλου, των οπτικών νεύρων και του νωτιαίου μυελού μέσω φλεγμονής και απώλειας ιστού1. Η εξέλιξη της ΠΣ έχει ως αποτέλεσμα αυξανόμενη απώλεια σωματικών και νοητικών (π.χ. μνήμη) λειτουργιών2. Περίπου 2,5 εκατομμύρια ασθενείς νοσούν παγκοσμίως3. Προσβάλλει κατά πλειοψηφία νέους ενήλικες, στην πιο παραγωγική ηλικία των 20-40 ετών και επιφέρει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις4.

Τα άτομα με ΠΣ δύναται να διαγνωσθούν ως πάσχοντα από υποτροπιάζουσες μορφές ΠΣ (RMS), στις οποίες περιλαμβάνεται η υποτροπιάζουσα διαλείπουσα ΠΣ (RRMS) και η δευτεροπαθώς προϊούσα ΠΣ (SPMS)5 ή από πρωτοπαθώς προϊούσα ΠΣ (PPMS).

Η απώλεια σωματικών και νοητικών λειτουργιών στην RMS προκαλείται από δύο τύπους βλαβών που έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια νευρώνων και εγκεφαλικού ιστού - διακριτές φλεγμονώδεις αλλοιώσεις (που αναφέρονται ως εστιακές βλάβες) και πιο εκτεταμένες φλεγμονώδεις νευροεκφυλιστικές διεργασίες (που αναφέρονται ως διάχυτη βλάβη). Οι εστιακές βλάβες μπορούν να εκδηλωθούν κλινικά ως υποτροπές. Η διάχυτη βλάβη ξεκινά από νωρίς στην πορεία της νόσου, συχνά περνά απαρατήρητη και συνδέεται επίσης με απώλεια εγκεφαλικού ιστού και αθροιστική λειτουργική απώλεια6-8.

«Πρωταρχικός στόχος της επιστημονικής κοινότητας παραμένει η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της νόσου, η οποία πλέον σε σημαντικό βαθμό είναι εφικτή. Η προστασία της κινητικής και νοητικής λειτουργικότητας των ασθενών αποτελούν κυρίαρχους στόχους μέσω μακροχρόνιου ελέγχου της ενεργότητας της νόσου και της νευροπροστασίας στην Πολλαπλή Σκλήρυνση. Η σταθερή και συνεπής συνεργασία ασθενών – ιατρών, η έγκαιρη ενημέρωση αλλά και η σωστή ψυχολογική στήριξη, η αποκατάσταση και η σωματική άσκηση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την καλύτερη διαχείριση της νόσου.» δήλωσε ο κος Νικόλαος Γρηγοριάδης, Καθηγητής Νευρολογίας ΑΠΘ και Γραμματέας της Ελληνικής Ακαδημίας Νευροανοσολογίας.

Από την πλευρά των ασθενών, η κα. Μαρία Μαμαλάκη, Γενική Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας, τόνισε ότι: «Έχουμε επιλέξει να είμαστε ΑμΣΚΠ και όχι Σκληρυντικοί. Έχουμε επιλέξει να είμαστε συνοδοιπόροι της ζωής και των ανθρώπων μέσα από τη δική μας πραγματικότητα, με τις δικές μας προσωπικές ανάγκες, απόψεις, θέσεις, ευχαριστημένοι και με πνευματική και ψυχική ανάταση, αντί να ζούμε σαν θύματα της νόσου.»

«Παρόλο, που η θεραπευτική προσέγγιση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης έχει αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια, πρωταρχικός στόχος παραμένει η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση της νόσου και τελικά η διασφάλιση καλύτερης ποιότητας ζωής για τους ασθενείς. Όλες οι προσπάθειες της Novartis Hellas έχουν ως κύριο άξονα την τοποθέτηση των ασθενών στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας και προς αυτή την κατεύθυνση συνεχίζουμε να προχωρούμε. Μέσω αυτής της Εκστρατείας, θέλουμε να μεταφέρουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας τόσο στο κοινό αλλά και στους ασθενείς με Πολλαπλή Σκλήρυνση.» δήλωσε η κα Βαρβάρα Μπαρούτσου, Chief Scientific Officer της Novartis Hellas.

Βιβλιογραφία:

  1. ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0001747/. Accessed September 2015.
  2. http://www.nationalmssociety.org/Symptoms-Diagnosis/MS-Symptoms. Accessed September 2015.
  3. http://www.msif.org/wp-content/uploads/2014/09/Atlas-of-MS.pdf. Accessed September 2015.
  4. http://www.emsp.org/about-ms/. Accessed September 2015.
  5. http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/Scientific_guideline/2015/03/WC500185161.pdf. Accessed September 2015.
  6. Filippi M et al. Association between pathological and MRI findings in multiple sclerosis. Lancet Neurol. 2012 Apr;11(4):349-60.
  7. Kutzelnigg A et al. Cortical demyelination and diffuse white matter injury in multiple sclerosis. Brain. 2005 Nov;128(Pt 11):2705-12.
  8. Sormani MP, Arnold DL & De Stefano N. Treatment effect on brain atrophy correlates with treatment effect on disability in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2014 Jan;75(1):43-9.