Na Slovensku sa sústredíme predovšetkým na oblasť zdravia a vzdelávania.

Súčasťou našich aktivít je napríklad dobrovoľná pomoc detským centrám, pacientskym organizáciám či domovom pre seniorov. Od roku 2005 každoročne organizujeme aj deň spolupatričnosti pre našich zamestnancov (Community Partnership Day). Posledné ročníky však zasiahla pandémia, a preto nebolo možné ich realizovať. K tomuto dôležitému projektu sa však radi vrátime, akonáhle to situácia dovolí.

O čom však Deň spolupatričnosti je? Koná sa vo všetkých pobočkách spoločnosti Novartis po celom svete už od roku 1996, a to pri príležitosti osláv založenia spoločnosti Novartis. Počas tohto dňa majú zamestnanci spoločnosti možnosť pomôcť sociálnym inštitúciám, neziskovým a pacientskym organizáciám.

Naši zamestnanci sa vo vysokom počte zapájajú do dobrovoľníckej činnosti a pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné. Pravidelne sa striedajú aktivity na pomoc seniorom a pacientom s rôznymi ochoreniami s aktivitami na pomoc deťom. Niekoľkokrát sme navštívili napríklad detské domovy. V posledných rokoch sme sa zamerali na pomoc pacientskym organizáciám, napríklad sme upratovali priestory pacientskej organizácie Bodkáčik, ktorá združuje pacientov s kožnými ochoreniami, a tiež chránené dielne Združenia Sclerosis multiplex Nádej, pre ktorých robíme aj zbierku materálov používaných na výrobu ich krásnych výrobkov. Pre pacientov s onkologickými ochoreniami sme obohatili kvetinovú výsadbu v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Malí pacienti Národného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch si môžu užívať vynovený detský kútik, kde sme upratovali a venovali hračky, vyzbierané medzi našimi zamestnancami. Pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska robíme dobrovoľnícku prácu opakovane, nielen počas Dňa dobrovoľníctva, ale aj počas ich verejnej zbierky Biela pastelka.

Cieľom spoločnosti Novartis Slovakia je organizovať viac takých akcií ako je Community Partnership Day. Chceli by sme aj naďalej rozvíjať spoluprácu s neziskovými organizáciami a podať pomocnú ruku všetkým, ktorí to potrebujú.

23. narodeniny Novartisu sme oslávili dobrovoľníctvom

Životné prostredie

Ohľaduplnosť je základným princípom, ktorý uplatňujeme vo všetkých oblastiach nášho podnikania. Vyplýva z toho aj naša snaha minimalizovať dopad našich aktivít na životné prostredie.