K dispozícií máme nové nástroje a postupy, vďaka ktorým sa nám otvárajú širšie možnosti, ako pomôcť pacientom. Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia sú každý rok zodpovedné za takmer 18 miliónov úmrtí celosvetovo a majú za následok významnú záťaž na jednotlivcov aj na spoločnosti.

Naši vedci vyvíjajú široké portfólio terapií zameranej na prevenciu, spomalenie alebo zvrátenie kardiovaskulárnych a metabolických ochorení.

Tím vedcov vedený Shaunom Caughlinom využíva každý nástroj, ktorý má k dispozícií s cieľom porozumieť príčinám vzniku kardiovaskulárnych a metabolických ochorení. Výsledky skúmania následne aplikujú pri výskume a vývoji nových liekov, schopných pôsobiť na príčiny menovaných ochorení. Dôležitým aspektom skúmania je aj samotná identifikácia pacientov podľa prognózy a mechanizmu ich ochorenia, čo vedie ku maximalizácii benefitu liečby a zároveň ku minimalizácií rizík.

Naše priority zahŕňajú:

  • Ateroskleróza: Aterosklerotické kardiovaskulárne ochorenie (ASKVO) je hlavnou príčinou infarktu myokardu, ischemickej cievnej mozgovej príhody a periférneho artériosklerotického ochorenia. Súbežne je ASKVO hlavnou príčinou morbidity a predčasnej úmrtnosti slovenskej populácie. Z tohto dôvodu je cieľom budovania nášho portfólia výskum liekov znižujúcich zápal a LDL-C cholesterol – dva z najvýznamnejších príčin formácie aterosklerotických plakov v artériách. Skúmanie sa taktiež zameriava na zvrátenie progresu aterosklerózy.
  • Srdcové zlyhávanie: Srdcové zlyhávanie so zachovanou ejekčnou frakciou je stále častejšie sa vyskytujúcim syndrómom, pri ktorom dochádza ku tuhnutiu srdcových komôr, čo vedie k ich zhoršenej funkcii. Naším cieľom je pochopiť mechanizmus vzniku tohto ochorenia, čo nám pomáha vyvíjať novú účinnú terapiu. Naďalej pokračujeme vo výskume novo generačných liekov na liečbu a prevenciu chronického srdcového zlyhávania so zníženou ejekčnou frakciou.
  • Fibrilácia predsiení: Jedným z našich cieľov je vývoj bezpečnejších liekov na arytmiu, schopných zachovať sínusový rytmus srdca. Nemenej podstatným aspektom nášho skúmania je pochopenie hlavnej príčiny rozvoja fibrilácie predsiení s účelom prevencie samotného vzniku tohto ochorenia.
  • Ochorenia spôsobené obezitou: Obezita je epidémiou súčasnosti, spôsobujúcou výskyt ďalších chorôb ako sú napríklad – diabetes mellitus 2, kardiovaskulárne ochorenia a mnoho ďalších. Jednou z našich oblastí záujmu je výskum terapií, ktoré dokážu dosiahnuť dlhodobý a udržateľný váhový úbytok u obéznych pacientov a predísť tak obezitou spôsobeným komplikáciám.

„Kardiovaskulárne a metabolické ochorenia aj naďalej zostávajú hlavnou príčinou globálnej morbidity a mortality. Spoločnosť Novartis sa zaviazala hľadať riešenia v oblasti kardiovaskulárneho zdravia“ hovorí Caughlin. „K dispozícií máme špičkové technológie a špecialistov, vďaka ktorým veríme, že sa nám podarí zmeniť smerovanie medicíny v oblasti kardiovaskulárneho a verejného zdravia.“