Naša práca

Spoločnosť Novartis pôsobí v celosvetovom meradle so silnými väzbami na zákazníkov a so zameraním sa na patentované lieky a generiká.

Innovative Medicines

Naše globálne portfólio inovatívnych patentovaných liekov zahŕňa viac než 50 kľúčových produktov uvedených na trhu, z ktorých mnohé sú lídrami vo svojich terapeutických oblastiach.

Čítajte viac

Generické a biosimilárne lieky

Naša divízia Sandoz je globálnym lídrom v oblasti generických a biologicky podobných liekov. Ponúka viac než tisíc rôznych typov vysokokvalitných a cenovo dostupných produktov v širokej škále terapeutických oblastí. Je priekopníkom nových spôsobov, ako pomôcť ľuďom na celom svete v prístupe k liekom najvyššej kvality.

Čítajte viac

Ďalšie činnosti

Našu prácu podporujú globálne organizácie s vedúcimi schopnosťami vo výskume, vývoji, výrobe a obchodných službách.

Inštitúty pre biomedicínsky výskum v Novartise (The Novartis Institutes for BioMedical Research - NIBR) s celosvetovo viac než šesťtisíc vedcami a lekármi sú hnacou silou našej spoločnosti. NIBR sa zameriava na objavovanie nových liekov, ktoré môžu zmeniť prax v medicíne.

Organizácia Global Drug Development dohliada na klinický vývoj nových liekov, ktoré podľa včasného výskumu môžu byť bezpečné a efektívne. Novartis Operations je hlavnou oporou výrobných a obchodných služieb spoločnosti. Zahŕňa:

  • Novartis Technical Operations, našu globálnu výrobnú organizáciu
  • Novartis Business Services, podporné služby v rámci spoločnosti, ktoré pomáhajú štandardizovať, zjednodušovať a zvyšovať efektivitu pracovných postupov.