Naším cieľom je pretvárať medicínu tak, aby sme prispeli k zlepšeniu a predĺženiu života ľudí.

Vďaka najnovším vedeckým a technologickým poznatkom prinášame odpovede na najväčšie celospoločenské výzvy v zdravotníctve. Objavujeme a vyvíjame prelomové liečebné postupy a hľadáme nové spôsoby, ako ich dostať k čo najväčšiemu počtu pacientov. Chceme sa tiež odplatiť všetkým, ktorí do našej spoločnosti vložili svoje investície, čas a nápady.

Našou víziou je stať sa najoceňovanejšou a najdôveryhodnejšou medicínskou spoločnosťou na svete.


Záväzok spoločnosti Novartis k pacientom a ošetrovateľom

Uvedomujeme si dôležitosť a význam porozumenia toho, čo môžu pacienti a ošetrovatelia očakávať od spoločnosti Novartis.

The Novartis Commitment to Patients and Caregivers