V roku 2021 sa naša liečba dostala k 2,6 milióna pacientom na Slovensku. Celosvetovo ich v rámci spoločnosti Novartis bolo 766 miliónov.

Do aktivít našej spoločnosti na Slovensku bolo zapojených 1352 ľudí, z toho 222 tvorili naši vlastní zamestnanci. Celkové číslo dopĺňajú spolupracovníci v celom našom dodávateľskom reťazci a zamestnanosť v dôsledku spotreby tovarov a služieb zamestnancami spoločnosti Novartis, ako aj iných spoločností v rámci celého dodávateľského reťazca.

Naše aktivity ovplyvnili aj slovenskú ekonomiku. Celkový príspevok k hrubému domácemu produktu bol 77 miliónov dolárov, z čoho 11% sme investovali do výskumu a vývoja.

Lepší zdravotný stav pacientov a vyššia kvalita života ako naše hlavné poslanie mali vplyv aj na sociálnu sféru. Zdravší ľudia môžu pracovať, žiť bežný život a míňať svoje príjmy na tovary a služby, ktoré preferujú. V dôsledku užívania našich liekov bol celkový spoločenský dopad na Slovensko 614 miliónov dolárov, čím je odmeraný príspevok zdravších ľudí k hrubému domácemu produktu v ekvivalente 935- tisíc pacientov.

Prispeli sme aj k ochrane prírody. V rámci nášho pôsobenia dlhodobo pracujeme na tom, aby sme znižovali negatívny vplyv na životné prostredie, a to sa nám vlani podarilo o 5,2 milióna dolárov.

Spoločnosť Novartis začala merať a hodnotiť sociálne, enviromentálne a ekonomické vplyvy (SEE) v roku 2015, aby posúdila svoje obchodné aktivity aj z pohľadu vplyvu na všetky zúčastnené strany a celú spoločnosť. Kritériá hodnotenia vplyvu na spoločnosť boli založené na podstatných témach definovaných spoločnosťou Novartis.