Στη Novartis εμπνεόμαστε από τους ασθενείς και εστιάζουμε τις δράσεις μας στη διεύρυνση της πρόσβασης στην υγεία και την εταιρική υπευθυνότητα.

Σε αυτήν την ενότητα

Οικοδομώντας σχέσεις εμπιστοσύνης με τις Ενώσεις Ασθενών

Δεσμευόμαστε για εποικοδομητικό διάλογο και διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών

Εκστρατείες Ευαισθητοποίησης Κοινού

Υλοποιούμε κοινωνικά προγράμματα για την υποστήριξη συμπολιτών μας σε ανάγκη, καθώς επίσης και εκστρατείες ενημέρωσης για σημαντικά νοσήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

GR2112108429