Στη Novartis θεωρούμε βασικό εταίρο τις Ενώσεις Ασθενών και δεσμευόμαστε για εποικοδομητικό διάλογο και διαφανή ανταλλαγή πληροφοριών, καθώς πιστεύουμε ότι η ενσωμάτωση της οπτικής των ασθενών στη λήψη αποφάσεων μας επιτρέπει να αναπτύξουμε καλύτερα φάρμακα και να καλύψουμε ανεκπλήρωτες θεραπευτικές ανάγκες.

PAGs

H ανεξαρτησία και η ακεραιότητα των ενώσεων ασθενών είναι αδιαπραγμάτευτες για εμάς. Σε κάθε μας αλληλεπίδραση προσπαθούμε να οικοδομήσουμε σχέσεις με βάση τον αμοιβαίο σεβασμό και την εμπιστοσύνη με σταθερά υψηλά πρότυπα δεοντολογίας, αναγνωρίζοντας τις μοναδικές δεξιότητες και εμπειρίες τους. Η παραδοχή αυτή οδηγεί στη χάραξη αντίστοιχης στρατηγικής με απώτερο στόχο την από κοινού εξεύρεση λύσεων και κυρίως την ενδυνάμωσή τους μέσω Προγραμμάτων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων ώστε να προωθήσουν, να υποστηρίξουν αποτελεσματικά και να εξελίξουν τη λειτουργία τους.

Προτεραιότητά μας αποτελεί η ενίσχυση πρωτοβουλιών που καθιστούν την φωνή των ασθενών αναπόσπαστο μέρος της διαμόρφωσης πολιτικών υγείας και της διαδικασίας αξιολόγησης και έγκρισης νέων φαρμάκων, με την πεποίθηση ότι η συστηματική συμμετοχή τους ως άμεσοι λήπτες υπηρεσιών υγείας, συμβάλλει στην ανάπτυξη ασθενοκεντρικών και αποτελεσματικότερων συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης καθώς και στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής.

ΔΕΚ 06, 2021

GR2112065051