Στη λίστα των 100 κορυφαίων εταιρειών στον κόσμο που προάγουν την αειφόρο ανάπτυξη συγκαταλέγεται για πρώτη φορά μετά από 7 ολόκληρα χρόνια, η φαρμακευτική εταιρεία Novartis.

Ως γνωστόν, ο δείκτης «Global 100 Most Sustainable Corporations in the World»αναγνωρίζει τις προσπάθειες μεγάλων εταιρειών σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος. Ο δείκτης διαμορφώνεται από 12 παραμέτρους που αφορούν στην κοινωνία, το περιβάλλον και τη διακυβέρνηση, μεταξύ των οποίων το παραγόμενο εισόδημα ανά μονάδα καταναλισκόμενης ενέργειας, οι δυνατότητες καινοτομίας, ο λόγος της αμοιβής του CEO προς τον μέσο μισθό των εργαζομένων, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και η ποικιλομορφία στη διοικητική δομή.

Η λίστα ‘Global 100’ απαρτίζεται από 100 επιχειρήσεις με τις πιο αποδοτικές μετοχές παγκοσμίως, οι οποίες πληρούν αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια βιωσιμότητας ανάλογα με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται. Η συγκέντρωση των στοιχείων πραγματοποιείται κατά κύριο λόγο μέσω του Bloomberg, αλλά και με απευθείας επικοινωνία με τις 350 επιχειρήσεις που περιλαμβάνει η λίστα, η επιλογή των οποίων γίνεται μεταξύ 4.000 περίπου εταιρειών μεσαίας και μεγάλης κεφαλαιοποίησης. Την αρχική ιδέα για τη σχετική ταξινόμηση είχε η καναδική Corporate Knights, μια εταιρεία ερευνών για θέματα ΜΜΕ και επενδύσεων με στόχο την προαγωγή της «καθαρής» κεφαλαιοποίησης (clean capitalism).

Η παρουσίαση της λίστας έγινε στο πλαίσιο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός της Ελβετίας, στις 22 Ιανουαρίου 2014.