Το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής απασχολεί την εταιρεία μας τόσο για λόγους υπευθυνότητας, όσο και για επιχειρηματικούς λόγους. Οι πιθανές επιπτώσεις από τις Κλιματικές Αλλαγές μπορούν να ασκήσουν μακροπρόθεσμη επίδραση στη Novartis, καθώς σημαντικό ποσοστό των συστατικών των προϊόντων μας περιλαμβάνουν φυσικά προϊόντα ή παράγωγά τους.

Το θέμα της Κλιματικής Αλλαγής απασχολεί την εταιρεία μας τόσο για λόγους υπευθυνότητας, όσο και για επιχειρηματικούς λόγους. Οι πιθανές επιπτώσεις από τις Κλιματικές Αλλαγές μπορούν να ασκήσουν μακροπρόθεσμη επίδραση στη Novartis, καθώς σημαντικό ποσοστό των συστατικών των προϊόντων μας περιλαμβάνουν φυσικά προϊόντα ή παράγωγά τους.

Κατανάλωση ενέργειας

H ενέργεια που καταναλώνει η Novartis Hellas προέρχεται από ηλεκτρικό ρεύμα που προμηθεύεται από τη ΔΕΗ, καθώς οι γεννήτριες που βρίσκονται εγκατεστημένες στα κτίρια χρησιμοποιούνται μόνο σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Το 2021, η κατανάλωση ενέργειας έφτασε τα 2.859,3 GJ που αποτελεί μία μείωση της ετήσιας κατανάλωσης κατά 12,2% περίπου σε σχέση με αυτήν του 2010 (3260,22 GJ). Η μείωση αυτή οφείλεται σε επενδύσεις με προσδοκώμενο ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια (π.χ. αλλαγή λαμπτήρων από συμβατικούς σε ενεργειακούς).

Εκπομπές Διοξειδίου του Άνθρακα

Οι συνολικές εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα (tCO2) από τη λειτουργία της Novartis στην Ελλάδα για το 2021, έφτασαν τους 370,4 tn από την κτιριακή χρήση ηλεκτρικής ενέργειας και 444,9 tn από τις κινητές πηγές (στόλος οχημάτων της εταιρείας).

Ειδικά για το θέμα της μεταφοράς η εταιρεία μας εστιάζει στο να:

  • Ανανεώνει συχνά τα αυτοκίνητα του στόλου με μοντέλα με χαμηλότερες εκπομπές ρύπων και σύγχρονης τεχνολογίας, ενώ γίνεται τακτική συντήρηση όλων των αυτοκινήτων για να είναι σε καλή κατάσταση.
  • Δίνει συμβουλές “οικολογικής” οδήγησης και ορθολογικής διαχείρισης της ενέργειας

 

GR2310093572_October 2023