Το πρόγραμμα «Novartis Access» προσφέρει ένα χαρτοφυλάκιο πρωτότυπων και γενόσημων φαρμάκων για την αντιμετώπιση τεσσάρων βασικών μη μεταδιδόμενων νόσων (NCDs): καρδιαγγειακές παθήσεις, διαβήτης τύπου 2, αναπνευστικές ασθένειες και καρκίνο του μαστού.

Το χαρτοφυλάκιο προσφέρεται σε κυβερνήσεις, μη κυβερνητικούς οργανισμούς (ΜΚΟ) και άλλους παρόχους υγείας του δημόσιου τομέα σε χώρες με χαμηλά εισοδήματα για 1 δολάριο ΗΠΑ ανά θεραπεία, ανά μήνα. Ανάλογα με τα επίπεδα δημόσιας επιδότησης, οι ασθενείς στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, μπορούν είτε να λάβουν δωρεάν τα φάρμακα του προγράμματος «Novartis Access» είτε να τα αγοράσουν σε χαμηλή τιμή για να διαχειριστούν τη χρόνια πάθηση τους μακροπρόθεσμα. Για όσους θέλουν να αγοράσουν τις θεραπείες τους, δουλεύουμε με τους συνεργάτες μας για να ελαχιστοποιήσουμε το κόστος.

Τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στο χαρτοφυλάκιο του προγράμματος «Novartis Access» επιλέχθηκαν με βάση τρία κριτήρια: σημαντικές ανάγκες υγείας, ιατρική συνάφεια και έλλειψη προγραμμάτων τοπικής πρόσβασης. Το χαρτοφυλάκιο έχει ως στόχο να προσφέρει διάφορες θεραπευτικές επιλογές, όπως δοκιμασμένες και πρότυπες θεραπείες πρώτης γραμμής καθώς και μερικές από τις τελευταίες επιλογές θεραπείας.

Τα περισσότερα από τα φάρμακα του χαρτοφυλακίου είτε βρίσκονται είτε ανήκουν σε μια κατηγορία στον «κατάλογο απαραίτητων φαρμάκων» του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και συγκαταλέγονται στα πιο συχνά συνταγογραφούμενα φάρμακα. Οι θεραπείες στο χαρτοφυλάκιο προσφέρουν την ίδια ασφάλεια ποιότητας και διανομής με τα φάρμακα που πωλούνται στις ανεπτυγμένες χώρες. Επιπλέον, έχουν τις απαραίτητες προδιαγραφές για χρήση σε τροπικά κλίματα.

Εκτός από το χαρτοφυλάκιο, το πρόγραμμα «Novartis Access» προσφέρει δραστηριότητες δημιουργίας ικανοτήτων για την υποστήριξη συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία των NCDs.

Το πρόγραμμα Novartis Access επεκτείνεται στην υποσαχάρια Αφρική, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Κεντρική Αμερική και την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ). Από την έναρξή του, το πρόγραμμα έχει προσεγγίσει 5,4 εκατομμύρια ασθενείς σε 11 χώρες.

GR2301106476_10_1_2023