Τα προγράμματα Healthy Family είναι καινοτόμα επιχειρηματικά μοντέλα που δημιουργούν τοπικές, βιώσιμες δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης για τους πληθυσμούς οι οποίοι βασίζονται στη λογική της πυραμίδας. Αντιμετωπίζουν κοινωνικά ζητήματα που επηρεάζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, όπως η εκπαίδευση, η υποδομή και η διανομή.

Τα προγράμματα της Novartis Healthy Family δραστηριοποιούνται στην Ινδία, την Ουγκάντα, την Κένυα και το Βιετνάμ. Κάθε πρόγραμμα είναι μοναδικό και προσαρμοσμένο στις προτεραιότητες της χώρας για την υγειονομική περίθαλψη και τα τοπικά έθιμα. Για να συμπεριληφθούν στα αντίστοιχα χαρτοφυλάκια, τα προϊόντα πρέπει να είναι απλά στη χρήση και να προσαρμόζονται στις ανάγκες των αγροτικών πληθυσμών με χαμηλό διαθέσιμο εισόδημα.

Από το 2007, η συνδυασμένη επικοινωνία για όλα τα προγράμματα στις τέσσερεις χώρες έχει ως αποτέλεσμα την εκπαίδευση πάνω από 75 εκατομμυρίων ατόμων σε θέματα σχετικά με την υγεία.

Πέρα από την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, αυτά τα κοινωνικά επιχειρηματικά μοντέλα παρέχουν επίσης στους ανθρώπους που εργάζονται στα προγράμματα θέσεις εργασίας, εισόδημα και ενίσχυση δεξιοτήτων - ευκαιρίες που διαφορετικά δεν θα υπήρχαν στις αγροτικές κοινότητες.

GR2301168191_16_1_2023