Ιαν 29, 2021
  • Πέντε ψηφιακές συμβάσεις αγοράς ενέργειας (VPPA) με τρεις παρόχους αναμένεται να προσθέσουν περισσότερα από 275 megawatt καθαρής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο.
  • Τα έργα αναμένεται να αντιμετωπίσουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου της Novartis στις Ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις, και αντιστοιχούν στην απομάκρυνση περίπου 113.000 επιβατικών οχημάτων από την οδική κυκλοφορία ετησίως
  • Οι συμφωνίες σηματοδοτούν ένα σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι περιβαλλοντικής βιωσιμότητας της Novartis ώστε να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις δραστηριότητές της έως το 2025 και σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού έως το 2030

Βασιλεία, 19 Νοεμβρίου 2020 — Σήμερα η Novartis ανακοίνωσε την υπογραφή πέντε ψηφιακών συμβάσεων αγοράς ενέργειας (VPPA), οι οποίες αναμένεται να προσθέσουν συλλογικά περισσότερα από 275 megawatt καθαρής ενέργειας στο ηλεκτρικό δίκτυο. Η κίνηση αυτή καθιστά τη Novartis την πρώτη φαρμακευτική εταιρεία που αποσκοπεί στην επίτευξη 100% ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας στις Ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις μέσω VPPA.

«Στη Novartis, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα ευθυγραμμίζεται με το όραμά μας να επαναπροσδιορίσουμε την ιατρική πρακτική για να βελτιώσουμε και να επεκτείνουμε τις ζωές των ανθρώπων», δήλωσε ο Monste Montaner, Chief Sustainability Officer της Novartis. «Η ενεργειακή απόδοση και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους της στρατηγικής μας για τη μείωση των εκπομπών. Οι συμφωνίες αυτές αποτελούν σημαντικό ορόσημο στο ταξίδι της Novartis για περιβαλλοντική βιωσιμότητα ώστε να έχει ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλες τις δραστηριότητές της έως το 2025 και σε όλη την αλυσίδα αξίας της έως το 2030».

Στο πλαίσιο των συμφωνιών, η αιολική και η ηλιακή ηλεκτρική ενέργεια θα παράγονται από έξι έργα ανανεώσιμης ενέργειας που αναπτύσσονται από τρεις διαφορετικούς παρόχους - την Acciona, την EDP Renewables και την Enel Green Power. Όλα τα έργα θα εδράζουν στην Ισπανία. Τα έργα αναμένεται να είναι ενεργά έως το 2023 και αποσκοπούν στην αντιμετώπιση του αποτυπώματος άνθρακα της εταιρείας σε όλες τις Ευρωπαϊκές της εγκαταστάσεις για περίοδο 10 ετών από την έναρξη των εργασιών. Αυτό αντιστοιχεί στην απομάκρυνση περίπου 113.000 επιβατικών οχημάτων από την οδική κυκλοφορία ετησίως.1 Αυτές οι Ευρωπαϊκές συμφωνίες ακολουθούν τις VPPA που τέθηκαν πρόσφατα σε εφαρμογή με την αιολική φάρμα του Santa Rita στο Τέξας, Η.Π.Α., η οποία επί του παρόντος καλύπτει το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στις εγκαταστάσεις μας στις Η.Π.Α. και στον Καναδά. 

«Η Novartis αναλαμβάνει σταθερά σημαντική ηγετική θέση αναφορικά με τη βιωσιμότητα της φαρμακευτικής βιομηχανίας» ανέφερε ο John Powers, Vice President of Global Renewables and Cleantech της Schneider Electric. «Η διεκπεραίωση των πέντε συμφωνιών παρέχει στη Novartis τη δυνατότητα να διαφοροποιήσει τον κίνδυνο σε επίπεδο τεχνολογίας, εγκατάστασης και συμβαλλόμενων μερών και να προχωρήσει σε συμφωνία ισοσκελισμού του χαρτοφυλακίου των Ισπανικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Θέλουμε να συγχαρούμε τη Novartis γι' αυτό το ορόσημο βιωσιμότητας και για τη διαμόρφωση ενός καθαρού ενεργειακού μέλλοντος».

Η Schneider Electric, η οποία εξειδικεύεται σε θέματα διαχείρισης ενέργειας παγκοσμίως, ενήργησε ως σύμβουλος στο έργο. H παγκόσμια νομική εταιρεία Baker McKenzie συμβούλεψε τη Novartis για όλες τις νομικές πτυχές που σχετίζονται με τα VPPA.

Περιβαλλοντική βιωσιμότητα στη Novartis

Στη Novartis, αποσκοπούμε στην προώθηση της βιωσιμότητας μέσω των δικών μας λειτουργιών, καθώς και μέσω των λειτουργιών των προμηθευτών μας, και έχουμε θέσει φιλόδοξους στόχους για να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις μας στο κλίμα, τα απορρίμματα και το νερό. Δεσμευόμαστε να χρησιμοποιούμε αποτελεσματικά τους πόρους και να μειώνουμε τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG), οι οποίες επηρεάζουν το κλίμα. Φιλοδοξία μας είναι να καταστήσουμε την εταιρεία ανθεκτική τόσο σε ενεργειακό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κλιματικής αλλαγής. Σκοπεύουμε να έχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα στις εγκαταστάσεις μας (Πεδία εφαρμογής 1 και 2) έως το 2025, και να επιτύχουμε ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα (Πεδία εφαρμογής 1, 2 και 3) έως το 2030. Ως εφαλτήριο για την επίτευξη της φιλοδοξίας μας, έχουμε έναν εγκεκριμένο στόχο με βάση την επιστήμη (Science Based Target), ο οποίος μας δεσμεύει να μειώσουμε κατά 35% τις απόλυτες εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας μας χωρίς να χρησιμοποιήσουμε αντισταθμιστικά οφέλη άνθρακα.

GR2101266927 NOV_PUB_084_JAN_2021