Ως μια καινοτόμος παγκόσμια εταιρεία στον τομέα της υγείας, η Novartis δεσμεύεται στην ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος που θέτει ως μέγιστη αξία την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών προκειμένου να καλύψει τις προσδοκίες των ασθενών και των Υγειονομικών Αρχών. Η ποιότητα δεν αφορά μόνο στο τελικό προϊόν αλλά είναι κρίσιμης σημασίας σε όλους τους τομείς  δραστηριοποίησης της εταιρείας, από την ανακάλυψη του μορίου, έως την ανάπτυξη, παρασκευή, προμήθεια και διάθεση των προϊόντων.

Πιο συγκεκριμένα, η παγκόσμια αυτή δέσμευση αφορά στους παρακάτω πυλώνες:

  • Εστιάζουμε στους ασθενείς
  • Οι αρχές ποιότητας καθοδηγούν την υπεύθυνη συμπεριφορά μας
  • Η ποιότητα δημιουργεί αξία
Ασφάλεια-Προϊόντων

Η Novartis λειτουργεί βασιζόμενη σε ένα εσωτερικό σύστημα διασφάλισης ποιότητας, το οποίο έχει 4 διαφορετικά επίπεδα:

  • ΕγχειρίδιοΠοιότητας Novartis 

  • Κεντρικές Πολιτικές

  • Λειτουργικές Διαδικασίες

  • Αρχεία, Αναφορές

Μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας η Novartis Hellas:

  • Εφαρμόζει διαδικασίες σχολαστικού ελέγχου όλων των προϊόντων σε όλα τα στάδια παραγωγής βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών

  • Διερευνά όλες τις αποκλίσεις και ορίζει τις απαιτούμενες διορθωτικές και προληπτικές ενέργειες και διατηρεί ένα οργανωμένο σύστημα καταγραφής, διερεύνησης και επίλυσης παραπόνων πελατών

  • Διατηρεί μηχανισμό για τη διαχείριση ανακλήσεων παρτίδων από την αγορά, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Η Novartis δεσμεύεται στην παραγωγή και διάθεση ποιοτικών φαρμάκων που είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ασθενών. Ως βασικό μέρος των δραστηριοτήτων μας, έχουμε θέσει διαδικασίες για τη συνεχή και συστηματική επισκόπηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου όλων των προϊόντων μας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονται στην αγορά, καθώς και εκείνων που είναι ακόμη υπό ανάπτυξη. Οι διαδικασίες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να διασφαλίσουν τη βέλτιστη δυνατή ασφάλεια και θεραπευτικό όφελος για τους ασθενείς. Οι δύο βασικές πηγές δεδομένων ασφαλείας είναι τα δεδομένα κλινικών μελετών και οι μετεγκριτικές δραστηριότητες Φαρμακοεπαγρύπνησης.

FA-11238092_25_7_2024