Toto sú naše pravidlá pre komunitu, ktoré vás žiadame dodržiavať, aby sme zaistili čo najlepší zážitok pre sledovateľov a návštevníkov stránky našej spoločnosti. Pôsobíme vo vysoko regulovanom odvetví a vzhľadom na platné predpisy a etické kódexy, sa nemôžeme na tejto stránke zaoberať citlivými témami, ako sú diskusie o produktoch- našich alebo iných spoločností – alebo možnostiach liečby.

Vzhľadom na tieto predpisy musíme zabezpečiť, aby diskusie, ktoré sa objavia na našej LinkedIn stránke, zostali v rámci témy a boli konštruktívne. Komentáre, ktorým obsahom je čokoľvek z nižšie uvedeného, môžu byť zo stránky našej spoločnosti zmazané:

 • ak vaše príspevky súvisia s konkrétnym produktom/liekom
 • ak vaše príspevky obsahujú vulgárny, urážlivý, diskriminačný alebo ponižujúci obsah (vrátane obrázkov, videí alebo linkov)
 • ak vaše príspevky znevažujú, vyhrážajú sa, ospravedlňujú násilie alebo nezákonné správanie
 • ak vaše príspevky nesúvisia s témou
 • ak vaše príspevky ponúkajú medicínske rady 
 • ak vaše príspevky obsahujú akékoľvek osobné údaje, napr. mená jednotlicov, emailovú adresu alebo telefónne číslo
 • ak vaše príspevky porušujú autorské práva alebo duševné vlastníctvo iného používateľa
 • ak sú vaše príspevky komerčného charakteru, napríklad predaj produktov alebo služieb alebo nábor fanúšikov alebo sledovateľov
 • ak sa vaše príspevky pre komunitu nadmerne opakujú, a/alebo sú rušivé, alebo sú spamom
 • ak vaše príspevky obsahujú dôverné, citlivé alebo neverejné informácie
 • ak vaše príspevky nedodržiavajú Zmluvu pre LinkedIn užívateľov

Upozorňujeme, že sledovateľov, ktorí neustále a opakovane porušujú uvedené pravidlá, môžeme na našej LinkedIn stránke zablokovať. V takom prípade by už užívateľ napríklad nemohol komentovať naše príspevky.

Medicínske vedľajšie účinky alebo nežiaduce účinky

Ak sa domnievate, že vám náš produkt spôsobil nejaký vedľajší účinok alebo reakciu, mali by ste sa okamžite poradiť so svojím lekárom, lekárnikom alebo iným zdravotníckym pracovníkom. Môžete nám ich tiež nahlásiť aj priamo pomocou informácií na stránke Novartis.com/sk-sk

V profile na LinkedIn odporúčame šíriť čo najmenej osobných údajov, predovšetkým by ste sa mali vyhnúť akýmkoľvek konkrétnym údajom, ktoré sa týkajú vášho zdravia. Ak sa však rozhodnete zverejniť príspevok s podrobnosťami o akýchkoľvek nežiaducich účinkoch, spoločnosť Novartis vás možno bude musieť kontaktovať, aby zistila ďalšie informácie. Príspevky tohto druhu môže byť potrebné zmazať z našej LinkedIn stránky kvôli zákonným povinostiam, týkajúcich sa podávania správ o bezpečnosti liekov.

Ukladanie súkromných informácií

Obsah zdieľaný na tomto kanáli je prístupný verejnosti. Spoločnosť Novartis môže spracovávať, ukladať a používať informácie, ktoré ste sa rozhodli zdieľať prostredníctvom tohto kanála, napríklad z dôvodu zlepšenia svojich produktov a služieb, hlásenia nežiaducich účinkov alebo poskytnutia pomoci na základe vašej žiadosti. Na vybavenie žiadosti môžeme požiadať o poskytnutie ďalších informácií, ktoré sa použijú iba na účel, na ktorý boli pôvodne poskytnuté.

V prípade nežiaduceho účinku alebo problému s produktom, ktorý nám nahlásite, budeme musieť uložiť a použiť identifikujúce informácie, ktoré nám poskytnete, v súlade s platnými zákonmi. Tieto informácie sa musia predložiť oddeleniu Novartis Patient Safety a/alebo regulačným orgánom.

V takom prípade sme tiež povinní uložiť vaše osobné údaje v súlade so zákonnými a regulačnými požiadavkami/povinnosťami.

Ak zdieľate osobné údaje týkajúce sa iných ľudí, vyhlasujete, že máte oprávnenie urobiť tak v súlade so zákonom a povoliť nám ich používať.

Vezmite, prosím, na vedomie, že môžeme použiť poskytovateľov služieb - tretie strany, aby nám pomohli spracovať vaše komentáre, čo znamená, že aj tieto by mali prístup k akýmkoľvek osobných údajom, ktoré s nami zdieľate. Takíto poskytovatelia služieb sú zmluvne zaviazaní zabezpečiť primeranú ochranu a bezpečnosť vašich osobných údajov.

Upozorňujeme, že LinkedIn má tiež prístup k informáciám, ktoré s nami zdieľate prostredníctvom svojej platformy.

Ďalšie informácie nájdete v Zásadách ochrany osobných údajov LinkedIn.

Ďalšie informácie o ochrane osobných údajov v spoločnosti Novartis nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

Ďakujeme, že ste si prečítali naše pravidlá a ste súčasťou komunity Novartis Slovakia na LinkedIn.