Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е често, предотвратимо и подлежащо на лечение заболяване, което се характеризира с персистиращи симптоми и ограничение на въздушния поток, които са следствие от нарушения на дихателните пътища и/или белите дробове най-често предизвикани от значително въздействие на вредни частици или газове. Тютюнопушенето е най-честия рисков фактор за развитие на ХОББ. Други съществени рискови фактори са използване на биогорива в домакинството, професионални вредности – прахове и химикали, замърсяване на околната среда.

Симптомите на ХОББ включват задух, хронична кашлица и хронична продукция на храчки. При пациентите с ХОББ често са налице епизоди на обостряне на тези симптоми. Често при пациентите с ХОББ са налице и придружаващи заболявания, като например сърдечно-съдови заболявания, скелетно-мускулни заболявания, захарен диабет и др., които допълнително утежняват здравния статус на пациентите.

Клиничната диагноза ХОББ трябва да се обсъди при всеки пациент, който има задух, хронична кашлица или продукция на храчки, и анамнеза за екзпозиция на рискови фактори (в т.ч. тютюнопушене, използване на биогорива или професионални вредности). Диагнозата ХОББ се поставя със спирометрия – функционално изследване на дишането. Терапевтичните възможности за лечение на ХОББ включват намаляване експозицията на рискови фактори, медикаментозна терапия и рехабилитация. Откриването и намаляването на експозицията на рисковите фактори са важни стъпки за предотвратяване и лечение на ХОББ. Подходящото лечение на ХОББ може да намали симптомите на заболяването, да намали честотата и тежестта на обострянията, да подобри качеството на живот и физическия капацитет на пациентите.

Източник: Глобалната стратегия за диагностика, лечение и превенция на ХОББ, Глобална инициатива за хронична обструктивна белодробна болест (GOLD). Достъпна на: https://www.goldcopd.org/.

Алергичната астма е хронично възпалително заболяване на дихателните пътища, предизвикано от различни алергизиращи фактори. Астмата причинява повтарящи се епизоди на хриптене и стягане в гърдите, задух и кашлица, особено през нощта или рано сутрин. Астмата може да бъде лекувана ефективно и повечето пациенти могат да постигнат добър контрол над заболяването. Сред най-често срещаните рискови фактори за поява на симптомите на астмата са излагането на алергени (домашен прах, козина, хлебарки, плесени и други), промишлени дразнители, цигарен дим, белодробни инфекции, силни емоции, химически дразнители и лекарства.