Компанията Новартис е създадена през 1996г. при сливането на компаниите Ciba-Geigy и Sandoz. Новартис и предшествените компании на Новартис имат богата 250-годишна история в развиването на иновативни продукти.

Повече от 1 милиард пациенти по света използват нашите лекарства и ние винаги търсим нови начини да разширим достъпа на пациентите до най-новите терапии.

Глобалното седалище на компанията е в Базел, Швейцария. Световно, екипът ни се състои от повече от 109 000 служители от повече от 140 националности.

В България, офисът на Новартис се намира в гр. София, като е с локален екип от повече от 100 служители.

Новартис по света

Глобалната компания Новартис е една от най-големите и уважавани фармацевтични компании в света.