Безопасността на нашите продукти и здравето на нашите пациенти са най-високият ни приоритет.

Бихме искали да напомним, че медицинските специалисти са задължени според Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) да съобщават незабавно на Притежателя на разрешението за употреба или на Изпълнителна агенция по лекарствата (ИАЛ) за всяка подозирана сериозна нежелана лекарствена реакция и да предоставят при поискване допълнителна информация от проследяването на случая.

Повече информация можете да откриете на интернет страницата на Изпълнителната агенция по лекарствата към Министерството на Здравето на Република България: http://bda.bg/bg/

Ако сте пациент и получите нежелана лекарствена реакция, уведомете Вашия лекар или фармацевт, или медицинска сестра. Това включва всички възможни неописани в листовката на лекарствения продукт нежелани реакции.

При възникване на нежелано събитие, свързано с лекарствен продукт на "Новартис България", може да попълните Формата за докладване на нежелано събитие (PDF 0.5 MB) или да изпратите e-mail в свободен текст на:

Е-mail: [email protected]

Факс: 02/489 43 23 

или да се свържете с нас на посочения телефон:

Тел:02/489 98 28

или да използвате елекронната система за докладване PVI (на английски език)https://3800-pvi-prd-ch.foresightgroup.com/

Ако сте избрали опцията да изпратите e-mail в свободен текст, моля да предоставите следната информация:

Име на лекарството: Описание на това кога пациентът е започнал лечението, включително дозировка и честотата (напр. 40 mg два пъти дневно). Всяко действие, предприето с лекарството (напр. намалена доза, спряно) и въздействието на това върху страничния ефект.

Страничен ефект, свързан с лекарството: Еволюция на симптомите с течение на времето. Описание на всяко лечение, необходимо за страничния ефект.

Информация за лицето, което е получило страничния ефект: Пол и възраст на лицето. Всякакви други текущи медицински състояния и приемани лекарства.

Вашето име (по избор): Моля, имайте предвид, че вашата лична информация (напр. име, имейл адрес) няма да бъде споделяна със здравните власти. Novartis или негови представители може да се свържат с вас за допълнителна информация относно страничния ефект. Ако не желаете да се свързваме с вас, трябва да посочите това в имейла си.