Независимо дали сте партньор, кандидат за работа, здравен специалист, представител на медиите или инвеститор, можете да изберете най-подходящия начин да се свържете с нас.

В този раздел

Свържете се с офиса на "Новартис България" ЕООД Клон на чуждестранен търговец.

Новартис в България

Открийте контакти в Новартис за въпроси и запитвания от страна на медии и журналисти.

Връзки с медиите

Съобщете за нежелана реакция, свързана с лекарство на Новартис.

Проблеми, свързани с продуктите

Свържете се, ако имате въпроси относно връзки с инвеститори или регистъра на акционерите.

Контакти с инвеститори

Открийте информация за местоположението на нашите изследователски центрове и офиси по света.

Местни офиси