Новартис работи тясно с здравните специалисти, за да подкрепи лечението на пациентите и да колаборира с тях за неотговорени нужди.