Новартис работи тясно с здравните специалисти, за да подкрепи лечението на пациентите и да колаборира с тях за неотговорени нужди.

Свържете се с Новартис

За медицински запитвания за нашите продукти и/ или информация за нашите услуги, Ви препоръчваме да се свържете с офиса на Новартис България.