Глобалното ни портфолио включва много лекарства, които са водещи по иновация в своята терапевтична област. То обхваща голям диапазон от терапевтични области:

 • В областта на сърдечно-съдовата и метаболитната система съсредоточаваме усилията си върху заболявания, които оказват неблагоприятно влияние върху сърцето, бъбреците, черния дроб и кръвоносните съдове, за постигане на по-добри здравни резултати за пациентите.
  За повече информация относно сърдечната недостатъчност, за повишаване на осведомеността и за да се включите в нашата публична информационна кампания, посетете https://www.keepitpumping.com/
 • В офталмология се фокусираме върху иновативни продукти в области с много непосрещнати медицински нужди, като заболявания на ретината, глаукома, синдром на сухото око, за да подобрим здравето на очите и като цяло живота на хората.
 • В областта на респираторните заболявания ние надграждаме наследената силна позиция за удовлетворяване на непосрещнати потребности на пациентите, нуждаещи се от първична медицинска помощ. Едновременно с това, се фокусираме върху подобряване живота на стотици милиони хора с респираторни заболявания, вкл. хронична обструктивна белодлобна болест (ХОББ) и тежка алергична астма.
 • В областта на неврологията Новартис има 60-годишна история. Предлагаме на пациенти и лекари богато портфолио от медикаменти за лечение на множествена склероза, заболяване на Алцхаймер, заболяване на Паркинсон, епилепсия и синдром на дефицит на вниманието и хиперактивност.
  За повече информация относно нашият принос за пациентите с множествена склероза, посетете https://www.livinglikeyou.com/
 • Нашият франчайз в областта на имунологията и дерматологията трансформира живота на пациентите чрез превенция на прогресиращите заболявания и успешно лечение на съпътстващите заболявания в специалностите дерматология, ревматология и полета на трансплантациите, където все още има много неудовлетворени медицински потребности.
 • Онкологичното направление в Новартис е лидер в практиката на прецизно онкологично лечение. Прецизната онкология е развиващата се концепция за начина, по който раковите заболявания протичат на геномно ниво и за нашата способност да разработваме лекарства, които постигат поставените цели и водят до по-добри крайни резултати за пациентите.
  За повече информация относно ангажимента ни да променим съществено живота на хората с ракови и други прицелни заболявания, посетете https://ww.novartis.com