Като глобална компания, Новартис носи огромна отговорност и има още по-голяма възможност да повлияе на света да направи позитивна социална промяна. Положителното въздействие върху обществото е една от основните ни цели.