В условията на извънредна епидемична обстановка в страната Новартис България продължава да следва стриктно заповедите на министъра на здравеопазването за физическо дистанциране и за противоепидемични мерки и организация на работния процес в случаите, когато дистанционната работа не е възможна:

  1. Организиране на дистанционна форма на труд (работа от разстояние) за служителите според спецификата и възможностите на конкретната трудова дейност.
  2. Използване на лични предпазни средства по установените правила и следване на всички противоепидемични мерки и организация на работния процес, когато дистанционната работа не е възможна.
  3. Прекратяване провеждането на масови научни мероприятия (конференции, симопзиуми и др.), както и всякакви организирани събирания на групи от над 10 (десет) лица.

Приоритет на Новартис България е запазване здравето на нашите служители и осигуряване на непрекъснат достъп до лекарствените продукти на компанията за българските пациенти.