Нашата отдаденост да правим това, което е правилно

Новартис е отдаден на това да подпомага служителите си да правят това, което е правилно. На 01 септември 2020, ние въведохме нов Етичен кодекс за Новартис. Създаден от нашите служители за нашите служители, нашият нов Кодекс е показателен за високите ни етични стандарти.

Нашитя Етичен кодекс бе създаден с помощта на хиляди наши служители. Той се базира на поведенческата наука и на четири ясни етични принципи:

  • Бъдете отворени за нови мнения
  • Бъдете честни
  • Бъдете дръзки
  • Бъдете отговорни

Етичният кодекс замества стария ни Поведенчески кодекс и е фундаментална част от условията за наемане на всички наши служители в компаниите на Novartis Group. Всички служители получават Кодекса при присъединяване към Novartis Group и са отговорни за спазването му. На разположение е на 22 езика и е адаптиран от местните бордове.

Кодексът съдържа нашите принципи и очаквания за етично бизнес поведение, което да помага на нашите служители да взимат правилните решения, когато попаднат в трудни ситуации или етични предизвикателства по време на работата им.

Нашите етични принципи

Нашият Етичен код се фокусира върху целта ни да изпълним очакванията на пет главни заинтересовани страни: нашите пациенти, служители, акционери, партньори в здравеопазването и обществото. Докато нашата визия- да преобразим медицината, за да подобрим и удължим живота- е движещата сила за нашите ценности и дефинира културата ни на вдъхновение, любознателност и отговорност, нашият Етичен кодекс ни води при взимането на решения във всекидневието и ни помага да се държим с интегритет.

Схема за взимане на етични решения

Понеже етиката не е черно-бяла, ние сме създали интерактивна онлайн схема за взимане на етични решения, която да помага на служителите ни да взимат по-добри решения. Схемата превежда потребителите през 15 въпроса, които подтикват дълбоко разискване на казуса, показват до 6 възможни случая на предубеденост и дава предложения за материали за консултация. Схемата не замества разговорите и консултацията и не дава категоричен отговор за това как трябва да се постъпи, но помага да се видят различни гледни точки и окуражава по-доброто разбиране и прилагане на нашите етични принципи.

Новартис очаква лидерите да водят чрез примери. Това означава, че лидерите трябва да вземат предвид етичните въпроси при планирането на бизнеса и при взимането на решения- така, те ще могат да подтикнат служителите да взимат отговорни решения и да създадат безопасна среда, в която да могат да се сигнализират нарушения, когато такива възникнат.

В допълнение, ние окуражаваме и награждаваме етичното поведение като в годишното разглеждане на извършената работа на служителя включваме и оценка на придържането му към нашите ценности и общо поведение. Постигането на бизнес цели и придържането към ценностите на компанията имат еднаква тежест при компенсационното преразглеждане.