Новартис е иновативна компания за лекарства. Всеки ден ние работим за промяна на представата за медицината, за да подобрим и удължим живота на хората, така че пациентите, здравните специалисти и обществата да бъдат овластени в борбата с тежките заболявания. Нашите лекарства достигат до повече от 250 милиона души по света.