Новартис е удостоена с множество награди за постиженията си в изследователската и развойна дейност, работната ни среда и дейности, свързани с корпоративната отговорност.

Класация на Newsweek за „най-зелени“ компании в света за 2016 г

Новартис е класирана сред най-добрите „зелени“ компании в света през 2016 г. в Класацията на Newsweek за „зелени“ компании (Newsweek Green Rankings). От 2009 г. Класацията на Newsweek за „зелени“ компании, създадена съвместно с Corporate Knights и HIP Investor, е сред най-утвърдените корпоративни отличия за заслуги в опазването на околната среда, която оценява 500-те най-големи публично търгувани компании в САЩ и 500-те най-големи публично търгувани компании в света за цялостни постижения в областта на екологията и околната среда.

Научете повече

Най-успешните компании в света за 2015 г. според списание Fortune.

Новартис е обявена за втората най-успешна фармацевтична компания в класацията на сп. Fortune за най-успешните компании в света за 2015 г.

Научете повече

Новартис е в списъка на Corporate Knights на 100-те корпорации с най-устойчив бизнес в света за 2016 г

Списъкът на Corporate Knights е признат като една от водещите класации в света за устойчив бизнес, като компаниите се оценяват по 12 количествени, социални, екологични и управленски показателя, като способност за иновации, текучество на персонал и лидерско многообразие.

Научете повече