Новартис работи съвместно с пациентските общности по света, за да открие нови начини да подобри и удължи живота на хората. Нашата значителна инвестиция в проучването и продуктовото развитие подчертава нашата отдаденост към това да адресира някои от най-предизвикателните проблеми в здравеопазването чрез научнобазирани иновации. Само чрез съвместна работа ще можем да подобрим резултатите за пациентите и да променим медицинската практика.
Ангажиментът на Новартис към пациентите и лицата, които се грижат за тях

Ангажиментът на Новартис към пациентите и лицата, които се грижат за тях

Ние осъзнаваме колко е важно пациентите и хората, които се грижат за тях да разбират какво могат да очакват от Новартис.

Нашите четири стълба на Отдаденост

Уважаване и осъзнаване на гледната точка на пациента

Уважаване и осъзнаване на гледната точка на пациента

Увеличаване на достъпа до нашите медикаменти

Увеличаване на достъпа до нашите медикаменти

Отговорно провеждане на клинични проучвания

Отговорно провеждане на клинични проучвания

Осъзнаване на важността на прозрачността и отчетността

Осъзнаване на важността на прозрачността и отчетността

Съобщаване на нежелани събития

Съобщаване на нежелани събития

Съобщаването на нежелани събития, свързани с медицински продукти, е важно за Новартис.