нашата цел

Нашата цел

е да преобразим медицината и да подобрим качеството на живот и удължим живота на хората.

нашата визия

Нашата визия

е да станем най-ценената и доверена лекарствена компания в света.

нашата стратегия

Нашата стратегия

е да осигурим стойностни лекарства, които да намалят обществения товар, нанесен от най-тежките болести.

78

хиляди служители*

130

държави**

250м+

пациенти, които са получили лечение от нас***

Фокусираме се върху основните терапевтични области с голям дефицит на лечение при пациентите

 

cardio

Сърдечно-съдови, бъбречни и метаболитни заболявания

Трансформираме начина, по който светът се справя със сърдечно-съдовите заболявания и осигуряваме ново лечение за хора с хронични белодробни заболявания.

Immunology

Имунология

Опитваме се да създадем свят, в който милиони хора с имунологични заболявания и пациенти, които се лекуват, могат да водят пълноценен начин на живот.

neurology

Неврология

Наблюдаваме промените в хода на развитието на неврологичните заболявания.

oncology

Онкология

Използваме силата на науката, за да разкрием вътрешните процеси на рака и да разработим иновативни терапии, които да върнат надеждата на хората с рак и техните близки.

и технологични платформи, които позволяват революционни иновативни терапии

химия

Химия

Химията се занимава и с откриването на малки синтетични молекули, които могат да бъдат оптимизирани като фармацевтични продукти.

биотерапия

Биотерапия

Биологичните лекарства са лекарства, получени от макромолекули, които имат важни биологични функции в живите организми, и са внимателно разработени за лечение на специфични заболявания.

xRNA

xRNA

При РНК терапиите се използват различни форми на рибонуклеинова киселина (РНК) за модифициране на биологичните пътища в организма с цел лечение или излекуване на специфични заболявания.

Радиолигандна терапия

Радиолигандна терапия

Радиолигандната терапия осигурява прецизно насочено облъчване на туморните клетки в тялото, за да се сведе до минимум увреждането на околните тъкани.

Генна и клетъчна терапия

Генна и клетъчна терапия

Генните терапии променят част от генетичния код на пациента, за да помогнат за лечението на наследствени заболявания. Клетъчните терапии лекуват заболявания чрез възстановяване или промяна на определени видове клетки или чрез използване на клетки за пренасяне на терапии в организма.

В тази нова ера сме подготвени. Нека заедно преобразим медицината, за да подобрим и удължим живота на хората.

управление

Управление

Способността ни да привличаме, развиваме и подхранваме таланти е от ключово значение за изпълнението на нашата стратегия и непрекъснатото разработване на иновативни продукти, които осигуряват по-добри резултати за пациентите.

cultura

Хора и култура

За да постигнем целта си да трансформираме медицината, трябва да преосмислим из основи начина си на работа и да създадем култура, която да разкрива най-доброто от нашите хора.