Разглеждане на оплаквания

В Новартис, всички са задължени да сигнализират за нарушения в Етичния код. SpeakUp отделът дава на служителите и хората извън Новартис канал, чрез който да могат да сигнализират за неетично поведение.

SpeakUp офисът помага на Новартис да поддържа най-високите етични стандарти по следните начини:

 • Дава платформа на служителите да сигнализират за проблем, без да се притесняват
 • Отнася се с уважение, честност, конфиденциалност и защитава хората, доверили се на SpeakUp oфиса, от неетичен ответ от страна на нарушилите кодекса.
 • Установява фактите и се старае да достигне до истината възможно най-бързо
 • Осигурява честни и консистентни решения
 • Дава обратна връзка на тези, които са били достатъчно смели да подадат сигнал

Оплакванията могат да бъдат изпратени по имейл, телефон, онлайн или на живо. Уеб-базираните телефонни канали се управляват от трета страна, доставчик на услуги за Новартис. SpeakUp офисът разследва всички случаи по подадените оплаквания и ескалира всеки основателен случай на управленския екип, за да предприемат нужните действия.

Ние оповестяваме подадените основателни оплаквания в нашия Novartis in Society Integrated Report.

Всички оплаквания относно държанието на служителите на Новартис могат да бъдат подадени директно към SpeakUp офиса през уеб-базирана платформа (уебформа или телефон)*.

Служителите на Новартис могат да сигнализират за неетично държание на SpeakUp офиса или чрез следните опции:

 • Всеки мениджър
 • Всеки служител в отдел Хора & Организация
 • Президента на офиса в съответната държава
 • Всеки служител в отдел Законодателство
 • Всеки служител в отдел Етика, Рискове и Законосъобразност
 • Всеки служител от отдел Глобална сигурност

През 2022, една от важните инструкции в нашето Етично Проучване бе колко е важно служителите да се чувстват спокойни да сигнализират за проблеми. Новартис винаги е инструктирал против ответни действия и сега ние сме запечатали нашата отдаденост да защитим служителите, подали сигнал, чрез подобрената ни политика против ответни действия.

Оплакванията за предполагаемо неетично поведение могат да бъдат направени анонимно, но в такъв случай анонимността може да ограничи възможността за пълно разследване на сигнала. Ако имате въпроси относно това как и кога да подадете сигнал, моля, свържете се с нас на [email protected].

За служителите на Новартис, използващи мобилни устройства, на разположение е приложението SpeakUp в Novartis app store, който дава възможност за лесно уеб-базирано сигнализиране.

Ако имате въпроси относно това как и кога да подадете сигнал, моля, свържете се с нас на

Референции:

Уебформа или телефонили чрез местни канали (Вашия мениджър, ERC, P&O, Legal, Global Security отдела, Country President).