Новартис ръководи бизнес с глобален обхват и силни партньорства, фокусирани върху патентовани иновативни лекарства и генерични лекарства.

Новартис, иновативни лекарства

Pharmaceuticals

Pharmaceuticals develops innovative, patent-protected medicines to enhance health outcomes for patients and health-care providers. The division is at the forefront of development and commercialization in oncology, primary care and specialty medicines.

Повече инормация

лого, Сандоз, подразделение, Новартис, генерични лекарства, биоподобни продукти

Sandoz (Generics)

Sandoz is a global leader in the rapidly growing generics industry. Its products – which are focused in Retail Generics, Biopharmaceuticals & Oncology Injectables, and Anti-Infectives – help make affordable, high-quality medicines available to more people.

Повече инормация

Партньорства

Нашият бизнес ползва подкрепата на водещи глобални организации по отношение на научно-изследователска и развойна дейност, производство и бизнес услуги.

Институтът на Новартис за биомедицински изследвания (NIBR), в който работят повече от 6000 учени и лекари по света, е двигателят на иновациите в Новартис. Работата на NIBR е фокусирана върху разработването на нови лекарства, които могат да променят медицинската практика.

Организацията за глобалната развойна дейност на лекарства контролира клиничното разработване на нови лекарства, които показват безопасност и ефективност при проведените проучвания в ранна фаза.

Организацията за вътрешни дейности в Новартис е гръбнакът на компанията по отношение на производството и бизнес услугите. Тя включва:

  • Технически дейности в Новартис, нашата глобална производствена организация.
  • Бизнес услуги в Новартис, която консолидира услугите по поддръжка в цялата компания и помага за постигане на ефективност, стандартизация и опростяване.