Podporili sme štyri skvelé projekty na zvládnutie pandémie

Dec 17, 2020

Pandémia priniesla nielen zdravotné problémy, ale aj tie ekonomické. Mnohé pacientske organizácie z dôvodu prijatých opatrení nemohli realizovať svoje podujatia, preto aj stratili finančné zdroje, také dôležité na ich fungovanie. Preto sa Novartis rozhodol podať pomocnú ruku a poskytnúť im finančné prostriedky na projekty, ktoré budú zamerané na riešenie ich aktuálnych problémov a potrieb. Finančná podpora bola schválená 4 projektom v celkovej hodnote vyše 14 000 €.

Lige proti reumatizmu na Slovensku sme finančne podporili vznik dvoch projektov. Prostredníctvom nášho grantu mohli natočiť sériu piatich videonahrávok so špeciálnou jogovou terapiou pre reumatikov s odborníčkou Silviou Bobockou.

„Reumatici pri každom jednom pohybe prekonávajú samých seba, veľkú dávku nepohodlia a často aj bolesti. Bez pohybu, správneho dýchania a práce so sebou sa však ich stav len zhoršuje. Trpí aj psychika pacienta a pri zanedbaní prvých príznakov depresie sa celkový zdravotný stav pacienta výrazne komplikuje. Preto liga preventívne podporuje prospešné aktivity, keď sa pacient vie dostať do psychickej rovnováhy a ideálne do pohody,“ predstavila projekt predsedníčka Ligy proti reumatizmu SR Janka Dobšovičová Černáková. Videá preto vznikli s cieľom eliminovať depresívne stavy pacientov, navodiť relaxáciu a odbúrať stres, ktorý pramení práve zo záťažovej situácie spojenej s koronapandémiou, a sú voľne dostupné na stránke organizácie www.mojareuma.sk/joga.

Aj ďalší podporený projekt ligy sa zameral na posilnenie psychického zdravia pacientov. Vďaka webináru so psychologičkou sa pacienti dozvedeli, ako nájsť cestu k vnútornej sile a posilniť svoju duševnú imunitu.

Nová webstránka pre pacientov s CML

Novartis podporil aj projekt združenia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou CML Life. Vďaka získanej finančnej podpore budú môcť vytvoriť novú webovú stránku, ktorá okrem informácií o tomto onkologickom ochorení bude obsahovať aj špecializovanú sekciu venovanú najnovším informáciám o COVID-19, tiež moduly slúžiace na edukáciu a pravidelný online prístup pacienta k lekárovi – onkológovi.

„Počas pandémie sa v oveľa väčšej miere začali využívať elektronické služby na vzájomnú komunikáciu, telemedicína, naša webová stránka však bola z technického hľadiska zastaraná. Vďaka novej webovej stránke budeme môcť s našimi členmi komunikovať lepšie,“ uviedol Maroš Havran, predseda OZ CML life.

Pomoc ľuďom so zrakovým postihnutím

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska bude môcť za získaný príspevok od Novartisu zakúpiť informačnú techniku pre 3 inštruktorov sociálnej rehabilitácie, ktorí priemerne ročne komunikujú so 100 klientmi.

To im umožní prácu s klientmi na diaľku a skvalitniť poskytovanie sociálneho poradenstva približne 300 klientom.

„Sumou 14 000 eur sme podporili 4 výnimočné projekty.“