Οι άνθρωποί μας είναι η κινητήριος δύναμη της επιτυχίας μας. Βασίζουμε τις πολιτικές μας πάνω σε αρχές όπως η τιμιότητα, το ήθος, η ειλικρίνεια και ο αμοιβαίος σεβασμός. Δημιουργούμε για τους συναδέλφους μας ένα ασφαλές, υγιεινό, ανοικτό εργασιακό περιβάλλον που αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα και στο οποίο η καινοτομία, η δημιουργικότητα και η παραγωγικότητα ανταμείβονται.

Ενδεικτικά:

  • Συνεχής εκπαίδευση και ανάπτυξη
  • Πρόσθετες κοινωνικές παροχές σε όλους τους εργαζόμενους
  • Αξιολόγηση και επιβράβευση εργαζόμενων
  • Ενέργειες και προγράμματα για την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής
Εργαστείτε-μαζί-μας

Η Novartis εξελίσσει την ιατρική πρακτική με στόχο τη βελτίωση και την επέκταση της ζωής των ανθρώπων. Ως μια κορυφαία παγκόσμια φαρμακευτική εταιρεία, χρησιμοποιούμε καινοτόμα επιστημονικά δεδομένα και ψηφιακές τεχνολογίες για τη δημιουργία θεραπειών που κάνουν τη διαφορά σε τομείς όπου υπάρχει μεγάλη ιατρική ανάγκη. Στην προσπάθεια για ανακάλυψη νέων φαρμάκων, κατατασσόμαστε σταθερά μεταξύ των εταιρειών με τη μεγαλύτερη επένδυση σε έρευνα και ανάπτυξη στον κόσμο. Τα προϊόντα μας αγγίζουν περισσότερους από 750 εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως ενώ ανακαλύπτουμε καινοτόμους τρόπους για τη διεύρυνση της πρόσβασης στις πιο πρόσφατες θεραπείες μας. Περίπου 108.000 άνθρωποι, πάνω από 140 εθνικοτήτων, εργάζονται στη Novartis ανά τον κόσμο.

H Novartis στην Ελλάδα

Η Novartis (Hellas) A.Ε.Β.Ε., η οποία ανήκει στον Όμιλο Novartis AG, είναι μια πρωτοπόρος και δυναμική εταιρεία στον ελληνικό φαρμακευτικό χώρο. Η επιτυχία μας βασίζεται στους ανθρώπους μας και βέβαια στα καινοτόμα σκευάσματα που παρέχουμε στους Έλληνες ασθενείς. Διαθέτουμε στην ελληνική αγορά την τεράστια σειρά φαρμακευτικών σκευασμάτων Novartis, μέσα από ένα εξειδικευμένο δίκτυο πωλήσεων αλλά και προωθητικών δραστηριοτήτων, με στόχο μας την εξυπηρέτηση της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών. Οι επιχειρηματικές δραστηριότητες της Novartis (Hellas) A.Ε.Β.Ε. επικεντρώνονται στα συνταγογραφούμενα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα. Τα κεντρικά γραφεία βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής και απασχολούνται 400 περίπου άτομα.

ΔΕΚ 14, 2021

GR2112140522