Οι ισχυρές αξίες που διέπουν την κουλτούρα μας, μας βοηθούν να υλοποιήσουμε τη στρατηγική της Novartis που συνάδει με την αποστολή και το όραμά μας.

Έχουμε υιοθετήσει αξίες που προσδιορίζουν την επαγγελματική συμπεριφορά που περιμένουμε από τους ανθρώπους μας. Οι αξίες αυτές έχουν καταρτισθεί από την Εκτελεστική Επιτροπή της Novartis - λαμβάνοντας υπόψιν τις προτάσεις των συνεργατών μας από όλον τον κόσμο - και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πλαισίου που χρησιμοποιούμε για την επιλογή των ανθρώπων μας, την ανάπτυξή τους, την αξιολόγηση της απόδοσης και την ανταμοιβή τους. Είναι δέσμευση όλων μας η  προάσπιση αυτών των αξιών και συμπεριφορών.

Kαινοτομία

Η καινοτομία βρίσκεται στο επίκεντρο της των δραστηριοτήτων μας. Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους να πειραματιστούν και να αναλάβουν πρωτοβουλίες. Στόχος μας είναι να μεγιστοποιήσουμε τη δημιουργική σκέψη που οδηγεί στην εξέλιξη της ιατρικής πρακτικής και του υπεύθυνου επιχειρείν.

Ποιότητα

Η παροχή υψηλής ποιότητας φαρμάκων είναι μέγιστης σημασίας για  τον σκοπό μας, ο οποίος επικεντρώνεται στη βελτίωση  και επέκταση της ανθρώπινης ζωής . Η εστίασή μας στην ποιότητα περιλαμβάνει τη διαρκή  ενίσχυση των προτύπων μας, της τεχνολογίας και της επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζόμενών μας.

Συνεργασία

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας για να επιδιώκουν την ομαδική επιτυχία και να συνεργάζονται αρμονικά και με πολυφωνία. Αγκαλιάζουμε τη διαφορετικότητα για να αναπτύξουμε ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, όπου όλοι μπορούν να αξιοποιήσουν πλήρως τη δυναμική τους.

Απόδοση

Επικεντρωνόμαστε στα προσωπικά και ομαδικά επιτεύγματα λαμβάνοντας «έξυπνα ρίσκα», διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλά πρότυπα ακεραιότητας.

Ενθάρρυνση

Ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους μας για συνεχή ανάπτυξη και εξέλιξη. Τους προσφέρουμε εφόδια έτσι ώστε να ξεπερνούν τις δυνατότητές τους και να εκπληρώνουν την αποστολή μας.

Ακεραιότητα

Ο σκοπός μας είναι η αμέριστη φροντίδα των ανθρώπων, των ασθενών και των επαγγελματιών υγείας. Είναι δέσμευσή μας να τηρούμε τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα σε ό,τι κάνουμε. Με προσέγγιση που διέπεται από υψηλές αρχές, υποστηρίζουμε εποικοδομητικές συζητήσεις και βελτιώνουμε τη λήψη αποφάσεων.

ΔΕΚ 06, 2021

GR2112064845