Какво е меланом?

В световен мащаб ракът на кожата е най-разпространеният рак. Меланомът е по-рядко срещан от някои други видове рак на кожата. Но той е по-опасен, защото е много по-вероятно да се разпространи в други части на тялото, ако не бъде открит и лекуван рано. Повечето ракови заболявания на кожата започват в най-горния слой на кожата, наречен епидермис.  Меланомът е рак, който започва в меланоцитите - пигментните клетки, които определят цвета на кожата, косата и очите. Освен в кожата  може да започне и в увеята на окото  или в лигавиците, макар и много рядко. Хората с по-светъл цвят на кожата са по-уязвими към засягането от меланом. Други фактори за меланом на кожата са: слънчево изгаряне в детска възраст, ексцесивни излагания на слънце, фамилна обремененост,  хора с отслабена имунна система и такива с вече диагностициран меланом.

Какво е меланомът?

В това видео доктор Гергана Шаламанова онкодерматолог споделя какво е меланомът и кой може да бъде засегнат от него. Във видеото доктор Шаламанова споделя как да разпознаем това заболяване чрез ABCD подхода.

Видове меланом

Някои от тези меланоми започват в съществуващи бенки по рождение или проявени по-късно, но други не. Има различни клинично проявени  видове меланом на кожата. Най-често започва като тъмно петно върху кожата, което нараства и се разпространява повърхностно като  променя формата, размерите, цвета и границите си. Други започват като отделна, повдигната подутина (възел) върху кожата, която често е тъмнокафява или черна, но може да бъде и розова или червена и са склонни да преминат в по-дълбоките слоеве на кожата доста рано и често са в по-напреднал стадий. Друг тип меланом засяга по-възрастни хора, първо се появява като необичайно оформено жълтокафяво петно в област, която получава много слънце (като лицето, ушите или ръцете) и има тенденция да расте бавно, в течение на времето над 20 год. се превръща в меланом. Има и меланом  в области, които не получават много излагане на слънце, като дланите на ръцете, стъпалата на краката или под ноктите, засягащ  хора с по-тъмен  цвят  на кожата. 

6 важни стъпки за диагностика и овладяване на меланома

В това видео доктор Ива Гаврилова хирург онколог описва шестте важни стъпки при лечение на меланома. От диагностициране, допълнителни изследвания като ехография, кръвни изследвания, туморни маркери и сентинелна биопсия до оперативно премахване на тези образования, лечението на меланома е комплексен процес, който изисква опитен екип от специалисти.

Напреднал меланом

През последното десетилетие на миналия век общата преживяемост при пациенти с напреднал меланом е ниска, и остава до голяма степен непроменена за дълъг период от време. Стандартното лечение с химиотерапия беше неуспешно. Сега обаче тези пациенти живеят по-дълго. Това до голяма степен се дължи отчасти на напредъка, постигнат в научните изследвания, които значително подобриха разбирането за това заболяване, както и на все по-нови видове и избор на лекарствени продукти.

Напредналият меланом е най-сериозната форма на рак на кожата и се развива, когато настъпи промяна в  ДНК на меланоцитите  и тези клетки се размножават необичайно бързо и се образуват тумори. Меланомът е изключително разнолик поради способността му за генетични промени (често наричани мутации), които могат да съществуват в меланомния тумор. Всъщност меланомът е едно от раковите заболявания с най-висока честота на мутации.

Изследователите са идентифицирали няколко мутации, които могат да присъстват при  меланома . Те обикновено се срещат в рамките на митоген-активираната протеин киназа (MAPK) - един от пътищата, които контролират клетъчния растеж. 

BRAF мутацията – открита в около половината от всички случаи на напреднал меланом – е най-честата. Други често срещани меланомни мутации включват NRAS и c-KIT. Освен това има тумори, наричани "див тип", които не са положителни за известна мутация. Поради тези генетична разнородност меланомите  имат различно протичане и лечение.

Прецизната онкология адресира генетичните различия. Плановете за лечение могат да бъдат съобразени с характеристиките на рака на всеки човек и не са универсални.

Насоките за лечение препоръчват генетично тестване за всички хора с напреднал меланом, тъй като видът на мутацията може да играе ключова роля в разработването на персонализиран план за лечение. Допълнителни фактори, влияещи върху решенията за лечение, са стадият на заболяването, както и възрастта и общото здравословно състояние на човека.

Tafmek_Dig_May’24_447919