Имунната система на здравия човек може да различава чуждите клетки и тъкани от собствените, като в нея са заложени механизми способстващи, разрушаването им. Имуносупресията представлява потискане на имунитета с лекарства, обикновено с цел да се предотврати отхвърлянето на трансплантирани органи. При трансплантация на орган, имунната система на реципиента, най-вероятно ще разпознае трансплантираната тъкан или орган като чужди, и ще ги атакува. Целта на имуносупресията е да се позволи на пациента, претърпял трансплантация да приеме присадения орган за постоянно без нежелани странични ефекти. Наблюдават се различни видове отхвърляне на присадени тъкани или органи, които се проявяват по различно време след трансплантацията, така че имуносупресивното лечение има нужда от наблюдение през отделните етапи, след извършване на трансплантацията.