Лекар преглежда пациент със стетоскоп

Нашата цел е да преобразим медицината и да подобрим качеството на живот и удължим живота на хората.

Учен, работещ в лаборатория

Нашата визия е да станем най-ценената и доверена лекарствена компания в света.

Учен, работещ на компютър

Нашата стратегия е да осигурим стойностни лекарства, които да намалят обществения товар, нанесен от най-тежките болести. Това ще постигнем чрез технол

Фокусни области

Ние следваме тази стратегия, като си поставяме ясни фокусни области и приоритети, чрез които създаваме стойност за нашата компания, акционери и за обществото.

Therapeutic Areas - Strategy

Нашият фокус е върху 5 основни терапевтични области:

 • Сърдечно-съдови заболявания
 • Имунология
 • Неврология
 • Солидни тумори
 • Хематология

Тези области нанасят сериозен болестен товар.

Колеги се взират в екран с 3D сърце

Technology Platforms - Strategy

Нашите области за технологично разработване са:

 • Химия
 • Биотерапии
 • хРНК
 • Радиолиганди
 • Генна и клетъчна терапия 

Ние притежаваме  капацитета и мащаба, нужен да откриваме, развиваме и комерсиализираме терапии.

CAR-T клетки атакуват ракови B-клетки

Стратегически приоритети

Тези фокусни области са подкрепени от стратегически приоритети, които решават как да имплементираме нашата стратегия

Иконка на зъбец

Да доставяме високостойностни лекарства, за да ускорим растежа.

Иконка на растеж

Да вградим отличен операционен подход, за да доставим печалба.

Иконка на ръкостискане

Да укрепим нашите основи чрез:

 • Разгръщане на силата на нашите хора
 • Скалиране на информационната наука и
  технологии
 • Изграждане на доверие с обществото