Компанията Новартис е създадена през 1996 г. след сливане на Ciba-Geigy и Сандоз. Новартис и предшестващите я компании имат история от над 250 години, с богат опит в разработването на иновативни продукти. От първоначалното производство на синтетични багрила за текстил, компаниите, които се превръщат в Новартис, разширяват дейността си с производство на химикали и в крайна сметка - на лекарствени продукти.

Историята на Новартис очертава сливащите се пътища на три компании: Geigy, търговска компания за производство на химикали и багрила, учредена в Базел, Швейцария, в средата на 18 век; Ciba, която започва да произвежда багрила през 1859 г., и Сандоз, химическа компания, учредена в Базел през 1886 г.

Тези компании споделят една обща цел, която е съхранена в Новартис: страст към разработване и разпространение на нови продукти, които допринасят за човешкия прогрес чрез нови постижения в областта на науката и здравето. Стъпвайки върху своята история, Новартис съсредоточава усилията си в областта на иновациите в предоставянето на решения за незадоволените медицински нужди на пациентите в цял свят.