ทีมที่รับผิดชอบด้านโรคที่สำคัญของโนวาร์ตีส ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ ด้านวิทยาศาสตร์แขนงต่างๆ จากองค์กรที่เกี่ยวข้อง มีความมุ่งมั่นที่จะบรรลุพันธกิจเพื่อทำให้ผู้คนมีชีวิตยืนยาวขึ้น ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการรักษาจนถึงการพัฒนาการวิจัยทางคลินิก
การปรับภูมิทัศน์นโยบายการเข้าถึงการรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย

การปรับภูมิทัศน์นโยบายการเข้าถึงการรักษา โรคหัวใจและหลอดเลือดในประเทศไทย