จากธุรกิจหลักของโนวาร์ตีสที่มีการค้นพบ การพัฒนาและการตลาดของนวัตกรรมการรักษาใหม่  เราได้ช่วยป้องกันและรักษาโรค บรรเทาอาการเจ็บป่วยและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมาแล้วทั่วโลก

แต่เมื่อขนาดและความซับซ้อนของการรักษาพยาบาลให้ผู้ป่วยทั่วโลกเพิ่มมากขึ้น เราต้องขยายขอบเขต ขยายผลกระทบของเราให้กว้างขึ้นด้วยการตั้งคำถามว่า

  • เราจะจัดการความต้องการของประชาชนที่ด้อยโอกาศอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไร
  • เราจะนำประโยชน์ของยาของเราไปมอบให้ผู้คนจำนวนมากได้อย่างไร? และ
  • เราจะทำสิ่งเหล่านี้ให้ยั่งยืนสำหรับธุรกิจของเราได้อย่างไร?

โนวาร์ตีสเริ่มต้นจากการเปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจขั้นพื้นฐานในของเรา ด้วยการคิดค้นวิธีการทำงานใหม่ๆ เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ที่มีความสามารถและไม่มีความสามารถในการเข้าถึงนวัตกรรมด้านการดูแลสุขภาพที่สำคัญ

เรามุ่งมั่นที่จะนำยาใหม่ทั้งหมดของเราไปมอบให้ผู้ป่วยที่มีความจำเป็น เราจะผสานรวมกลยุทธ์การเข้าถึงอย่างเป็นระบบในการวิจัย พัฒนา และส่งมอบยาไปทั่วโลกเพื่อเข้าถึงผู้ป่วยที่ด้อยโอกาสไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ใด

นี่จะเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่สำคัญสำหรับผู้นำขององค์กรและพนักงานของโนวาร์ตีส