บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทยาชั้นนำ มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่บาเซิล ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ในปี 1996 บริษัท โนวาร์ตีส อินเตอร์เนชั่นแนล เอจี ก่อตั้งขึ้นโดยการควบรวมกิจการกันระหว่างซิบา-ไกกี และแซนดอส แลบอราตอรี เป็นการควบรวมกิจการของบริษัทที่ยิ่งใหญ่ของสวิตเซอร์แลนด์ และทั้งสองบริษัทมีประวัติที่ยาวนานย้อนกลับไปถึงปี ค.ศ. 1758

โนวาร์ตีส ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นในประเทศไทยในชื่อ บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2514 โดยดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาด้วยมาตรฐานด้านคุณภาพที่มีมาอย่างต่อเนื่องและการที่บริษัทมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อน ทำให้ โนวาร์ตีส เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วสู่ความเป็น ผู้นำในด้านการดูแลสุขภาพ จวบจนถึงทุกวันนี้

เรามุ่งมั่นที่จะดำรงความเป็นบริษัทชั้นนำด้านเวชภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยม โดยเน้นการวิจัยผลิตภัณฑ์ยารักษาโรค เพื่อให้ประชาชนทั่วโลกและคนไทยมีสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี ในปีที่ผ่านมา โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) ช่วยให้ผู้ป่วยมีปีสุขภาวะที่เพิ่มขึ้น 16,242 ปี มีจำนวนผู้ป่วยเกือบ 800,000 คน ได้รับผลิตภัณฑ์ยาคุณภาพสูง ผ่าน 57 แบรนด์ ของโนวาร์ตีส

เราสนับสนุนการเข้าถึงการรักษาโรคและการเข้าถึงยาที่มีคุณภาพดี ผ่านโครงการเข้าถึงยา (Patient Access Program - PAP) และโครงการช่วยเหลือให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาที่จำเป็นในขณะที่ยายังไม่ได้รับการขึ้นทะเบียนในประเทศไทย (Early Access Program) ซึ่งครอบคลุมหลายโรค รวมทั้ง โรคหายาก (Rare Disease) นอกจากเรายังมีส่วนช่วยสนับสนุนการเพิ่มความรู้และทักษะสำคัญในการรักษาผู้ป่วยให้กับแพทย์และบุคคลากรทางการแพทย์ และเรายังคงมุ่งมั่น พัฒนานวัตกรรมการผลิตยาคุณภาพสูง ซึ่งเกิดมาจากการมีส่วนร่วมของพนักงานโนวาร์ตีสที่มีศักยภาพและกลยุทธ์ที่สร้างความแตกต่างอย่างชัดเจน

ในช่วงที่ทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยประสบภาวะวิกฤต จากการระบาดของ COVID-19 โนวาร์ตีสได้มีส่วนช่วยเหลือคนไทยโดยการบริจาคเงิน ให้กับมูลนิธิกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จำนวนเงิน 7.75 ล้านบาท เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 เพื่อเป็นเงินทุนในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว

ปัจจุบัน บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ชั้น 25 อาคารภิรัชทาวน์เวอร์แอ๊ดเอ็มควอเทียร์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110