คำมั่นสัญญาของโนวาร์ตีสต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

คำมั่นสัญญาของโนวาร์ตีสต่อผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย

เราให้ความสำคัญกับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วยอยู่เสมอและเข้าใจถึงความคาดหวังที่มีต่อโนวาร์ตีส

เกี่ยวกับโรค

เกี่ยวกับโรค

เราให้ความสำคัญกับการค้นหาและพัฒนาการรักษาโรคที่มีความก้าวหน้าพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

Retina Banner

Risk Management Plan (RMP) Educational Materials (EMs)

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียง

ผลข้างเคียงคือ เหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้นในผู้ป่วยที่ได้รับยา ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากยาที่ใช้รักษาหรือไม่ก็ได้ ผลข้างเคียงเป็นสัญญาณ อาการ หรือโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา  โดยไม่ประสงค์หรือตั้งใจให้เกิดขึ้น