ติดต่อ โนวาร์ตีส (ประเทศไทย)

โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด
689 อาคารภิรัช ทาวน์เวอร์แอ็ดเอ็มควอเทียร์ ชั้น 25 ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ
เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ +662 080 0999
HCP Portal: Medhub
Line OA: Novartis-TH