โนวาร์ตีสเป็นบริษัทยาที่ให้ความสำคัญกับนวัตกรรม ในแต่ละวัน เราพยายามคิดค้นยาใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น ทำให้ผู้ป่วย บุคลากรทางการแพทย์และสังคมเข้มแข็ง เมื่อต้องรับมือกับความเจ็บป่วยร้ายแรง 

ปัจจุบันยาของ บริษัทโนวาร์ตีส เข้าถึงผู้คนมากกว่า 280 ล้านคนทั่วโลก

grandfather-grandson-hugging

เป้าหมายของเรา

คิดค้นยาใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยืนยาวขึ้น

family-looking-at-sunset

วิสัยทัศน์ของเรา

ก้าวสู่บริษัทยาที่มีคุณค่าและได้รับความไว้วางใจมากที่สุดในโลก

group-of-women-from-indigenous-community-health-workshop-colombia

กลยุทธ์ของเรา

ส่งมอบยาที่มีคุณค่าสูงเพื่อลดภาระการรักษาโรคที่เป็นปัญหาสำคัญของสังคม ด้วยการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีในการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งนำเสนอนวัตกรรมการเข้าถึงยารูปแบบใหม่

ข้อมูลสำคัญ

78,000

จำนวนพนักงานทั่วโลก*

140+

ความหลากหลายของเชื้อชาติ**

284m+

ผู้ป่วยที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์***

เราให้ความสำคัญกับการรักษาโรคหลัก

ที่ความต้องการของผู้ป่วยยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ

hcp-discussing-with-smilling-senior-patient-card

โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคไตและระบบเผาผลาญ

เปลี่ยนรูปแบบการดูแลโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคไต เราเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์รูปแบบการรักษาและการดูแลสุขภาพโดยการดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มแรกบุกเบิกวิธีการรักษาที่ทันสมัยและร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดซึ่งเป็นโรคที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตมากที่สุดในปัจจุบันรวมทั้งบรรเทาภาระของผู้ที่ เป็นโรคไตชนิดหายากและโรคไตเรื้อรังโดยการยืดระยะเวลาการรักษาด้วยการฟอกไต

hcp-taking-patient-blood-pressure-card

ภูมิคุ้มกันวิทยา

นวัตกรรมด้านภูมิคุ้มกันวิทยา บริษัท มุ่งหวังให้ผู้ป่วยและผู้แล จำนวนมากได้รับภูมิคุ้มกันที่สามารถต่อต้านโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และใช้ชีวิตโดยเป็นปกติ

nurse-patient-exchanging-warm-moment-card

ประสาทวิทยา

เรามุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนแปลงพัฒนาการของโรคทางประสาทวิทยา

doctor-patient-interacting-medical-results-card

มะเร็งวิทยา

เราผสมผสานองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เข้ากับความเห็นอกเห็นใจผู้ป่วยเพื่อศึกษากลไกภายในของมะเร็งและพัฒนาวิธีบำบัดที่มีนวัตกรรม ช่วยเติมเต็มความหวังให้กับผู้ป่วยมะเร็งและบุคคลอันเป็นที่รักได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันนานขึ้น

นวัตกรรมแพลตฟอร์มการรักษาโรค ด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย

chemistry-card

ด้านเคมี

เราค้นพบโมเลกุลสังเคราะห์ที่มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำ ซึ่งสามารถพัฒนาใช้เป็นยาได้

antibody

ชีวบำบัด

ชีวบำบัดหรือยาชีววัตถุ คือยาที่ได้มาจากโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต ออกแบบมาอย่างรอบคอบเพื่อรักษาโรคเฉพาะทาง

seringue

xRNA

การบำบัดด้วย RNA คือการใช้กรดไรโบนิวคลีอิก (RNA) รูปแบบต่าง ๆ ไปปรับเปลี่ยนวิถีชีวภาพในร่างกายเพื่อดูแลหรือรักษาอาการเจ็บป่วยแบบเฉพาะเจาะจง

Radioligand therapy

การบำบัดด้วยลิแกนด์กัมมันตรังสี

การบำบัดด้วยลิแกนด์กัมมันตรังสีคือการนำสารกัมมันตรังสี เข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งในร่างกายอย่างเฉพาะเจาะจง เพื่อจำกัดความเสียหายต่อเนื้อเยื่อโดยรอบ

atom-blue-gradient-icon

การบำบัดด้วยยีนและเซลล์

การบำบัดด้วยยีนคือการดัดแปลงแก้ไขส่วนของยีนของผู้ป่วย เพื่อช่วยรักษาโรคทางพันธุกรรม หรือโรคที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ การบำบัดด้วยเซลล์ จะรักษาโรคโดยการฟื้นฟูหรือเปลี่ยนแปลง เซลล์บางชนิด หรือโดยการใช้เซลล์ในการนำพาการรักษาไปสู่ทั่วร่างกาย

  ในยุคใหม่นี้ เราพร้อมที่จะ

มาร่วมกันคิดค้นนวัตกรรมยาเพื่อช่วยให้ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

และมีชีวิตยืนยาวขึ้น

* Based on 2022 data, excluding Sandoz employees

** Based on 2022 data, excluding Sandoz

*** Based on 2022 data, excluding Sandoz: 236 million patients reached with our innovative medicines, 54 million patients through the Novartis Global Health initiative, which focuses on transforming health in low- and middle-income countries