Katarakt är det medicinskt korrekta namnet på vad som brukar kallas grå starr. Det är ett mycket vanligt besvär som i olika svårighetsgrad finns hos över 50 % i åldersgruppen över 75 år. Det är helt normalt att linsen i ögat ändras med åren, men katarakt är grumlingar i linsen som är märkbart synnedsättande.

Linsen blir grumlig över tid

Linsgrumlingarna ökar i frekvens med åldern och blir besvärande för patienten eftersom man helt enkelt ser sämre och sämre. Som vid andra långsamma synnedsättningar på ena eller båda ögonen är det inte ovanligt att patienten plötsligt, genom att man håller för ena ögat, upptäcker precis hur dåligt man ser. Det är lätt att tro att synförändringen har satt in plötsligt men ögonen har en otrolig förmåga att kompensera varandra. Det är alltså inte alltid så lätt att upptäcka att man ser sämre om man inte verkligen kollar ett öga i taget.

Andra symtom är att man blir lättare bländad eller får plötsligt ökande närsynthet. Plötsligt behöver man inte läsglasögonen längre.

Behandling och operation

Om man upplever katarakten som påtagligt synnedsättande eller irriterande bör man ta kontakt med sin vårdcentral som kan remittera till en ögonläkare. I de allra flesta fall är det patientens kroniska besvär (synnedsättning etc) som avgör om och i så fall när katarakten ska opereras. Många katarakter försämras så långsamt att man inte behöver opereras. Men i de fall där operation är aktuell går den helt enkelt till så att den grumliga linsen tas ut och ersätts med en konstgjord lins. Det är en tämligen komplikationsfri operation med goda resultat.

Uppdaterat 2024-05-16
441696_13052024