Grön starr och grå starr (katarakt) är två helt olika sjukdomar som inte kan övergå i varandra. För tydlighets skull är det därför bättre att säga glaukom. Glaukom är en sjukdom som angriper synnerven med gradvis förlust av nervtrådar. Det går inte att återställa den skada som redan skett men det går att stoppa förloppet.

Långsam, symtomfri synnedsättning

Problemet är att glaukom har inga tydliga symtom; ingen irritation, ingen värk eller plötsliga synförändringar. Eftersom sjukdomsförloppet, då även nervtrådar i synnerven skadas eller förloras, kan pågå flera år innan man faktiskt märker en förändring, anpassar man sig till den långsamma försämringen av synen. Dessutom påverkar glaukom det yttre synfältet först, vilket ytterligare förvirrar. Man ser alltså skarpt och tydligt när man tittar direkt på något, medan resten av synfältet reduceras och helt enkelt blir mindre.

Glaukom drabbar nästan enbart äldre personer och är i dag en av de vanligaste kroniska ögonsjukdomarna.

När man drabbas av glaukom stiger oftast det inre trycket i ögat. De behandlingar som finns går till stora delar ut på att minska det inre trycket i ögat med ögondroppar, laserbehandling eller i vissa fall operation. På grund av sjukdomens smygande natur rekommenderas personer med hög förekomst av glaukom i släkten att efter 50 års ålder undersöka ögonen vart femte år.

Uppdaterat 2024-05-16
441622_13052024