Axial spondylartrit, inflammatorisk ryggsmärta

Axial spondylartrit (axSpA) är en grupp av ryggsjukdomar. Vanliga symtom är molande smärta i ryggslutet och morgonstelhet. 

Är axial spondylartrit (axSpA) en inflammatorisk ryggsjukdom?

Axial spondylartrit (axSpA) är namnet på en grupp ryggsjukdomar som kännetecknas av inflammation, värk och stelhet. Både kvinnor och män kan få axial spondylartrit, men majoriteten av dem som drabbas är män. De flesta som får sjukdomen är mellan 20 och 30 år.

Orsaker till axial spondylartrit

Det är fortfarande inte helt klarlagt varför vissa drabbas, men ärftlighet och miljö är faktorer som kan påverka.

Vilka sjukdomar ingår i axial spondylartrit?

I gruppen axial spondylartrit ingår ankyloserande spondylit (AS) som också kallas Bechterews sjukdom eller pelvospondylit. Även icke-radiografisk axSpA ryms inom gruppen. 

Ankyloserande spondylit (AS) kännetecknas av inflammation med skador som är synliga på röntgen. Icke-radiografisk axSpA har en liknande typ av inflammation, men skadorna är inte utvecklade och syns därför inte på röntgen.

Sök vård så tidigt som möjligt

Axial spondylartrit går inte att bota, men med behandling kan sjukdomen bromsas och besvären kan lindras.

Vanliga symtom vid axial spondylartrit

 • Ihållande smärta i ryggslutet som kommer och går
 • Smärtan kan gå ner mot skinkan
 • Ofta mer värk på natten och tidig morgon
 • Stelhet – framför allt på morgonen
 • Ökad trötthet
 • Du upplever ditt sjukdomstillstånd som bättre vid fysisk aktivitet
 • Sjukdomen börjar smygande

Kan det vara axial spondylartrit?

Om du har symtom som liknar axial spondylartrit är det viktigt att du kontaktar din läkare för en undersökning. Berätta så detaljerat som möjligt om hur du upplever symtomen och hur det påverkar vardagen.

I undersökningen ingår bland annat blodprov som kan svara på om du har en pågående inflammation och magnetkamera som kan upptäcka förändringar i rygg och leder.

Vilka behandlingar finns det för axial spondylartrit?

Om du har fått diagnosen axial spondylartrit är det viktigt att du får behandling så tidigt som möjligt för ett bra resultat. Idag finns det medicin som kan lindra inflammationen, värken och stelheten i lederna. Prata med din läkare om vilken behandling som kan passa bäst för dig.

Kom ihåg träningen

Det är viktigt att du är fysiskt aktiv för att din sjukdom inte ska försämras. Regelbunden träning och vardagsmotion utgör själva grunden i behandlingen vid axial spondylartrit.

Exempel på medicinska behandlingar mot axial spondylartrit:

 • Smärtstillande läkemedel som t ex paracetamol.
 • Morfinliknande preparat (kan användas vid svårare smärta)
 • Antiinflammatoriska läkemedel eller NSAID
 • Injektioner med kortison
 • Biologiska läkemedel ges via dropp eller spruta, ibland i kombination med antireumatiska läkemedel.

Är din behandling optimerad?

Oavsett vilken behandling du får är det viktigt att du är medveten om behandlingsmålet och vilka behandlingsalternativ som finns. Stäm därför av behandlingen löpande med din läkare och berätta om och hur dina symtom påverkas av behandlingen.

Referenser 

 1. Sieper J, Rudwaleit M, Baraliakos X et al., Ann Rheum Dis 2009;68;ii1-ii44
 2. Sieper J& Braun J, Rheum Dis Clin N Am 38 (2012) 635–642
 3. van der Heijde D, Ramiro S, Landewé R, et al., Ann Rheum Dis 2017;76:978–991.
 4. Rudwaleit M, Khan MA, Sieper J, Arthritis Rheum 2005;52:1000–8.

Uppdaterat 2023-02-28
SE2302288076